Światowy Dzień Rzucania Palenia

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w dniu 21 listopada 2015r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Oddziału Przeciwepidemicznego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali akcję prozdrowotną w Gdańskiej Hali Targowej, ul. Plac Dominikański 1.

W przygotowanym punkcie informacyjnym udzielali porad dotyczących: profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, w tym cukrzycy, HIV/AIDS, grypy, raka szyjki macicy i raka piersi, szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu, dopalaczy. Prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych, wykonywali pomiary poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń, pomiary poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi.

W dniu 26 listopada 2015r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w akcji prozdrowotnej zorganizowanej w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia.

W przygotowanym punkcie informacyjnym udzielali porad dotyczących: profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, w tym cukrzycy, HIV/AIDS, grypy, raka szyjki macicy i raka piersi, szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu, dopalaczy. Prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych, wykonywali pomiary poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń oraz ciśnienia tętniczego krwi.

 

 

 

 

 

Światowy Dzień AIDS

  

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest corocznie od 1988 roku w dniu 1 grudnia, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W tym dniu na całym świecie odbywają się konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS od 2001 roku prowadzi kampanie multimedialne.

Czerwona kokardka” to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Idea czerwonej kokardki powstała w 1991r. 

Światowy Dzień AIDS to dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Jest to dzień nie tylko promujący walkę z HIV/AIDS, ale także czas, w którym staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem pandemii HIV/AIDS.

 

                                                                                                                                      

 

    

Coś was łączy?

Zrób test na HIV podczas Europejskiego Tygodnia Testowania

 

Szacuje się, że 30-35 tys. Polaków jest zakażonych HIV, a 50% z nich o tym nie wie i może nieświadomie zakażać!

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV to dobra okazja, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło spowodować zakażenie?

W dniach 20-27 listopada wiele punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać badanie w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie oraz skorzystać z poradnictwa nt. HIV/AIDS, będzie pracowało częściej i dłużej. Adresy i godziny otwarcia punktów testowania są dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS, www.aids.gov.pl/pkd/.

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia 16 listopada inauguruje kampanię edukacyjną „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia. W ramach kampanii zostanie uruchomiona strona internetowa zawierająca informacje o HIV i AIDS, które warto znać www.aids.gov.pl/kampanie/CWL. W realizację kampanii włączy się szereg organizacji pozarządowych i portali ogólnopolskich, które w Światowym Dniu AIDS (1 grudnia) zamieszczą na swoich stronach internetowych Czerwoną Kokardkę – międzynarodowy symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

Głównym celem przedsięwzięcia i towarzyszącej mu kampanii „Coś was łączy? Zrób test na HIV” jest umożliwienie bezpłatnego i anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak największej liczbie osób. Lepiej jest wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Europejski Tydzień Testowania daje możliwość zjednoczenia się całej Europy w celu zwiększenia świadomości korzyści, jakie płyną z wykonania testu w kierunku HIV – piszą organizatorzy akcji na swojej stronie internetowej www.testingweek.eu. Ideę Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV wspiera wiele międzynarodowych organizacji i instytucji, w tym UNAIDS i Komisja Europejska.

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie powiatowego etapu

PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

ph. „Pomyślmy o HIV”.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku w dniu 18 listopada 2015 r. zorganizowała powiatowy etap Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Pomyślmy o HIV” dla szkół ponadgimnazjalnych na scenie w XIV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Meissnera 9 w Gdańsku.

 W Konkursie udział wzięły 2 grupy teatralne z:

- XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku o nazwie „Makabra” ze spektaklem „W lustrze snu”

- XV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku o nazwie „Doniczego – razem” ze spektaklem „Po drugiej stronie bieli – powrót”.

 Jury oceniało poszczególne grupy na podstawie przygotowanych kart ocen, mimo to wybór był bardzo trudny. Obie grupy zaprezentowały wysoki poziom artystyczny, jednak do etapu wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych mogła przejść tylko jedna grupa. Po burzliwej i długiej dyskusji jury ustaliło werdykt:

I miejsce zajęła grupa teatralna z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku o nazwie „Makabra” i będzie reprezentować Powiat Miasto Gdańsk na etapie wojewódzkim Przeglądu Małych Form Teatralnych.

 

 

 

 Europejska kampania informacyjna 2014 – 2015 „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

 

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2015

W dniach 19-23 października 2015 r. w państwach członkowskich UE obchodzony jest Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, będący zwieńczeniem kampanii informacyjnej pn. „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”, prowadzonej w latach 2014-15 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i jej krajowe punkty centralne.

Podczas Europejskiego Tygodnia w całej Europie odbywają się przedsięwzięcia poświęcone zagadnieniom stresu zawodowego i innych zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą. Informacje o nich można znaleźć na stronie: https://www.healthy-workplaces.eu/pl?set_language=pl

W Polsce podczas Europejskiego Tygodnia:

1.) Informacje i artykuły nt. stresu w pracy pojawią się codziennie na Facebooku kampanii (https://www.facebook.com/Stres-w-pracy-Nie-dzi%C4%99kuj%C4%99-898242733535320/?ref=hl)

2.) Ukaże się specjalne wydanie miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” poświęcone zagrożeniom psychospołecznym (21 października, wersja drukowana)

3.) Spot kampanii będzie można zobaczyć na monitorach LCD w placówkach medycznych grupy LUX MED w całej Polsce.

Link do strony polskiej edycji kampanii: http://stres.ciop.pl

Ponadto 19 października w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym zostanie otwarta wystawa plakatów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie pn. „Praca a czas wolny”. Zapraszamy do oglądania i wykorzystania tych prac, których treść nawiązuje do zachowania równowagi między pracą z życiem pozazawodowym. Brak tej równowagi jest wskazywany jako jedna z przyczyn stresu zawodowego.

Link do strony z informacjami o plakatach:

P6800286261340447109849&html_tresc_root_id=11221&html_tresc_id=33192&html_klucz=11221&html_klucz_spis=

Zapraszamy do przyłączenia się do obchodów Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Każda osoba zainteresowana tematyką stresu może ze strony http://stres.ciop.pl pobrać i upowszechniać:

 

 • Plakat kampanii
 • Stopkę do poczty elektronicznej
 • Przewodnik po kampanii

 

Materiały drukowane - plakat, ulotka i przewodnik po kampanii - są dostępne do momentu wyczerpania zasobów w Krajowym Punkcie Centralnym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (poniżej dane do kontaktu)

Dodatkowe ulotki:

pdf AZBEST ZAGROŻENIE DLA CIEBIE TWOICH NAJBLIŻSZYCH I OTOCZENIA (1.05 MB)

pdf AZBEST ZAGROŻENIE DLA CIEBIE TWOICH NAJBLIŻSZYCH I OTOCZENIA-2 (1.11 MB)

 

 

 

Październik miesiącem profilaktyki raka piersi

 

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi.

Celem jest zwrócenie uwagi dorosłych Polek na konieczność wykonywania

regularnych badań profilaktycznych

(samobadanie piersi, USG piersi i mammografia)

oraz rolę zdrowego stylu życia

(odpowiednia dieta, ruch, unikanie stresów, niepalenie papierosów)

w zapobieganiu nowotworom.

 

Nowotwory złośliwe to najczęściej stwierdzana przyczyna zgonu kobiet w wieku poniżej 65 lat, a pierwsze miejsce zajmuje rak piersi. W Polsce co roku odnotowuje się ponad 13.000 przypadków zachorowań. W porównaniu z innymi krajami ryzyko zachorowania na raka piersi w Polsce można określić jako średnie - statystycznie co 16 Polka zachoruje na tą chorobę. Niepokojące jest wysokie tempo wzrostu zachorowalności na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w Polsce i proporcjonalne do wzrostu zachorowalności, rosnące dane o umieralności kobiet z powodu tej choroby. Oznacza to małą poprawę wyleczalności kobiet chorych na raka piersi w Polsce, niższą niż w wielu innych krajach. Głównym powodem, dla którego nadal wiele kobiet umiera na raka piersi, mimo postępu medycyny, jest w większości przypadków zbyt późne wykrycie choroby, najczęściej gdy jest już w zaawansowanym stadium, z przerzutami. Wynika to zazwyczaj z braku edukacji, strachu i małej świadomości kobiet. Powszechne jest myślenie „mnie to nie dotyczy”. Kobiety wciąż często nie wiedzą, jak kontrolować swoje piersi, a lekarze rzadko wykonują to rutynowe badanie. Rak gruczołu piersiowego jest nowotworem o długiej fazie przedklinicznej, objawia się po latach utajonego wzrostu, najczęściej, gdy guz jest już duży, wyczuwalny bez trudu lub są przerzuty, które dają inne objawy. W zdecydowanej większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne (mammografię, USG i samobadanie piersi). Najwięcej zachorowań wykrywa się u kobiet między 50 a 70 rokiem życia, dlatego kobiety w tym wieku powinny poddawać się badaniom mammograficznym co dwa lata. Problem raka piersi dotyczy jednak kobiet w każdym wieku, dlatego już u nastolatek należy zadbać o profilaktykę i edukację, wyrobić u młodych dziewczyn nawyki dbania o swoje zdrowie, comiesięcznej samokontroli piersi i kształtować świadomość prozdrowotną.

 

Rak piersi jest chorobą, na którą chorują także mężczyźni. Według badań Narodowego Instytutu Raka w Waszyngtonie, w każdym roku w USA notuje się co najmniej 400 zachorowań u mężczyzn. Wprawdzie zapadalność na tę chorobę u płci męskiej jest stokrotnie mniejsza niż u kobiet, ale z reguły choroba jest wykrywana w zaawansowanym stadium, kiedy szanse na wyleczenie są małe. Dlatego ocenia się, że rocznie umiera na nią około 300 Amerykanów. Mężczyźni trafiają do lekarza znacznie później niż kobiety. Zwykle zgłaszają się na konsultacje dopiero w 6-9 miesięcy po pojawieniu się niepokojących objawów, gdyż nie przychodzi im do głowy, że mogą mieć raka piersi. Rokowania są u nich wówczas mniej korzystne - nawet po usunięciu guza często pojawiają się przerzuty. Leczenie jest podobne jak u kobiet: polega na przeprowadzeniu mastektomii - odjęciu całego sutka, napromieniowaniu klatki piersiowej oraz terapii farmakologicznej.

 

Nie znana jest bezpośrednia przyczyna powstawania nowotworów złośliwych piersi, ale wiadomo, że określone czynniki mają wpływ na jego powstawanie i rozwój:

 1. Wiek - zagrożenie rośnie wraz z wiekiem, szczególnie po menopauzie.
 2. Czynniki genetyczne - bardziej narażone są kobiety, u których występował rak piersi u krewnych pierwszego stopnia (matka, siostra), szczególnie, gdy zachorowanie wystąpiło w okresie przed przekwitaniem. Rak piersi uwarunkowany genetycznie stanowi do 10% wszystkich jego postaci.
 3. Otyłość - zwiększa ryzyko nowotworu, ale dopiero po menopauzie. Nieprawidłowe odżywianie z dużą ilością tłuszczów, cholesterolu.
 4. Cukrzyca.
 5. Nadużywanie alkoholu.
 6. Narażenie na promieniowanie jonizujące w młodym wieku.
 7. Czynniki hormonalne endogeniczne i egzogenne.

Czynniki endogeniczne to: wczesna pierwsza miesiączka (przed 12 rokiem życia), późny wiek pierwszej donoszonej ciąży (ciąża po 30 roku życia) lub brak dzieci, brak lub krótki okres karmienia piersią, późny wiek menopauzy tj. po 55 roku życia.

Czynniki egzogenne sprowadzają się do wieloletniego (ponad 8 lat) stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Profilaktyka!!!

Czynniki środowiskowe (w środowiskach wiejskich rak piersi jest rzadziej spotykany):
- aktywny styl życia, ruch, unikanie stresu;
- dieta ubogo tłuszczowa (chude mleko, owoce, warzywa).

Czynniki szkodliwe – czego unikać:
- palenie tytoniu, picie alkoholu, otyłość,
- napromienianie klatki piersiowej,
- wielogodzinne noszenie staników, spanie w stanikach,

- wieloletnia antykoncepcja hormonalna.

Czynniki sprzyjające kobietom w profilaktyce raka:
- Ciąże przed 26 rokiem życia i ilość urodzonych dzieci zmniejsza ryzyko zachorowania;
- Im dłuższy okres karmienia tym ryzyko choroby mniejsze.

 

Przydatne strony internetowe:

http://zdrowie.med.pl/rak_piersi/rak_piersi1.html

http://www.psse.gda.pl/34-oswiata-zdrowotna-i-promocja-zdrowia/realizowane-programy-i-akcje-profilaktyczne/281-rak-piersi

http://biust.pl/rak_piersi/co_to_jest_rak.htm

http://www.kwiatkobiecosci.pl/av/244/Pa%C5%BAdziernik_miesi%C4%85cem_profilaktyki_raka_piersi.html

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/komunikaty2/pazdziernik-miesiacem-walki-z-rakiem-piersi

UWAGA SROMOTNIK!!!


Grzyb śmiertelnie trujący

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przypomina – zbieramy tylko te grzyby, które dobrze znamy!

 

Każdy amator zbierania grzybów powinien dokładnie znać muchomora sromotnikowego, ponieważ jest on śmiertelnie trujący i zaliczany do najbardziej trujących grzybów na świecie. Już bardzo niewielka ilość (zaledwie 30 gramów) może być dawką śmiertelną.

Występuje przede wszystkim w lasach liściastych, może jednak pojawiać się także w lasach sosnowych. Owocuje od lipca do października .Muchomor sromotnikowy mylony bywa często z pieczarką, czubajką kanią, gołąbkiem zielonawym lub gąską zieloną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przypomina zasady bezpiecznego zbierania grzybów:

*zbieramy tylko te grzyby, które rozpoznajemy bez cienia wątpliwości,

*unikamy zbierania osobników bardzo młodych, u których nie można dokładnie określić charakterystycznych cech budowy,

*nie zbieramy grzybów starych i nadpsutych, ponieważ mogą one zawierać niebezpieczne toksyny,

*grzybów nie zbieramy do siatek i worków plastikowych.

 

Uwaga!

Bezwzględnie nie podajemy grzybów do jedzenia dzieciom do lat 7!

pdf Ulotka dotycząca bezpiecznego zbierania grzybów (3.99 MB)

 

Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016

 

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy pionu Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży dokonali oceny przygotowania placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016 pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych.
Ocenie podlegały placówki będące w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Kontrolą objęto 59 placówek nauczania:

- 37 szkół podstawowych,

- 7 gimnazjów,

- 15 zespołów szkół.

Ponadto, na podstawie informacji przesłanych przez dyrektorów szkół ocenie poddano 11 placówek:

- 6 szkół podstawowych,

- 3 gimnazja,

- 2 zespoły szkół.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i uzyskanych drogą elektroniczną informacji ustalono:

 • w 6 szkołach (3 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół) - wybudowano boiska wielofunkcyjne, bieżnie wokół boisk i zeskocznie do skoków w dal, zapewniono wyposażenie w urządzenia sportowe, dojścia chodnikowe, zagospodarowano teren wokół obiektów;
 • w 5 szkołach podstawowych wybudowano szkolne place zabaw – wykonano bezpieczne nawierzchnie amortyzujące upadki, place ogrodzono, wyposażono w urządzenia posiadające wymagane certyfikaty;
 • w 22 szkołach (16 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 2 zespołach szkół) przeprowadzono remont sal dydaktycznych – odmalowano ściany, sufity, wymieniono podłogi, zapewniono natężenie oświetlenia elektrycznego zgodne z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie;
 • w 4 szkołach (2 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół) przeprowadzono remont pomieszczeń sanitarnych - odmalowano ściany, sufity, wymieniono płytki ceramiczne, zamontowano nową armaturę sanitarną;
 • w 4 szkołach (3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum) przeprowadzono remont bloku sportowego – wymieniono posadzki w salach gimnastycznych, wykonano prace tynkarsko-malarskie związane z odnowieniem ścian i sufitów
  w pomieszczeniach bloku sportowego, wymieniono oprawy oświetleniowe i stolarkę okienną, przeprowadzono przebudowę zaplecza socjalno-sanitarnego;
 • w 20 szkołach (13 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 5 zespołach szkół) odmalowano ściany i sufity oraz wymieniono posadzki w pomieszczeniach bloku żywienia;
 • w 7 szkołach (5 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół) przeprowadzono inne remonty - wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy, klatek schodowych, szatni, elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogrodzenia;
 • w 15 szkołach (10 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 3 zespołach szkół) zakupiono wyposażenie: do sal dydaktycznych i jadalni (ławki, krzesła, tablice multimedialne, krzesła obrotowe z regulowaną wysokością), do szatni uczniów (szafki z półkami na obuwie);
 • w 3 szkołach (2 szkołach podstawowych, 1 zespole szkół) zaadaptowano pomieszczenia na sale dydaktyczne dla potrzeb dzieci 5 i 6 - letnich;
 • w 8 szkołach (6 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół) dokonano montażu „zdroju wewnętrznego do wody pitnej”;
 • w 4 szkołach (3 szkołach podstawowych, 1 zespole szkół) przeprowadzono termomodernizację - ocieplenie budynków, tynkowanie, malowanie elewacji;
 • w 6 szkołach podstawowych dokonano zagospodarowania terenu wokół szkół – wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, chodniki, schody, bramy wjazdowe, parkingi;
 • we wszystkich 70 (59 skontrolowanych szkół i 11 placówek od których uzyskano informacje w formie elektronicznej ) szkołach przeprowadzono prace konserwatorsko - porządkowe przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

Na terenie miasta Gdańska z dniem 01.09.2015r. oddano do użytku kolejny budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku, tj.: Pozytywnej Szkoły Podstawowej. Budynek mieści ogólnodostępny basen z urządzeniami.

 

W ramach inwestycji zrealizowano również infrastrukturę zewnętrzną:

- plac zabaw i siłownię,

- kompleks boisk sportowych z nawierzchniami sztucznymi, w tym:

- boisko do piłki nożnej,

- boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, piłki siatkowej i tenisa,

- bieżnia i skocznia w dal.

 

Ocena stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego - podsumowanie:

 

Na podstawie kontroli sanitarnych i informacji przesłanych w formie elektronicznej przez dyrektorów szkół ocenie przygotowania placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016 poddano 70 szkół:

- 43 szkoły podstawowe,

- 10 gimnazjów,

- 17 zespołów szkół.

Przeprowadzono 59 kontroli sanitarnych, w tym: 37 szkół podstawowych, 7 gimnazjów,15 zespołów szkół. Dyrektorzy 11 szkół (6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 2 zespołów szkół) udzielili informacji w formie elektronicznej.

W 58 szkołach prace remontowe i porządkowe zakończono do 31.08.2015r., natomiast w 11 placówkach remonty były prowadzone w czasie nauki dzieci i młodzieży.

Przeprowadzone kontrole pozwalają stwierdzić, że większość skontrolowanych placówek jest dobrze przygotowanych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Żadna ze skontrolowanych placówek nie została zdyskwalifikowana ze względu na niewłaściwy stan sanitarno-techniczny.

Zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i w zespołach szkół, zakres prowadzonych prac był szeroki. Podjęto różnorodne prace remontowe i inwestycje budowlane.

 

 

Wypoczynek letni 2015r.

 

W 2015 roku na terenie Gdańska zorganizowano 122 turnusy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym:

 • 63 turnusy w formie kolonii; 
 • 59 turnusów w formie półkolonii i wczasów w mieście.

Z wypoczynku letniego skorzystało ogółem 4960 dzieci i młodzieży. W koloniach uczestniczyło 3147 dzieci i młodzieży, natomiast w półkoloniach i wczasach w mieście 1813 dzieci i młodzieży.

Kolonie zorganizowane były na terenie: ośrodków wczasowych i hotelowych, internatów, burs, szkolnych schronisk młodzieżowych, ośrodków sportowych na terenie miasta Gdańska.

Półkolonie i wczasy w mieście odbywały się w: szkołach, domach kultury, klubach osiedlowych, halach sportowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej (parku naukowo-technologicznym, inkubatorze przedsiębiorczości „Starter”). Podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży odwołano 7 turnusów w miejscu zamieszkania oraz 1 turnus w formie wyjazdowej.

W czasie trwania wypoczynku letniego z wyżywienia skorzystało 4221 uczestników w tym: 3147 w formie wyjazdowej oraz 1074 w miejscu zamieszkania.

Przeprowadzono ogółem 114 kontroli - każdy turnus został skontrolowany przynajmniej jeden raz. Na wszystkich turnusach zapewniono uczestnikom wypoczynku opiekę medyczną i ratownika (w przypadku korzystania z kąpieliska).  Ponadto, oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje, tj.: zajęcia językowe, taneczne, komputerowe, sportowe, wycieczki na terenie Trójmiasta.

Wypoczynek letni został w większości prawidłowo przygotowany. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 9 turnusów. Dotyczyły one głównie braku lub nieaktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych wychowawców. W zakresie żywienia dzieci i młodzieży nie stwierdzono nieprawidłowości.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wpłynęła1 interwencja (obejmująca 3 organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży) dotycząca zaniedbań sanitarnych związanych z brakiem zimnej wody bieżącej. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okazało się, że nastąpiła awaria rurociągu dostarczającego wodę m. in. do obiektu hotelowego. W ciągu kilku godzin przywrócono w tym rejonie Gdańska zimną wodę bieżącą i właściwe ciśnienie wody w wodociągu. Przeprowadzona kontrola obiektu wykazała, że woda bieżąca była dostępna, stan higieniczno-sanitarny nie budził zastrzeżeń.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży współpracowano z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, przeprowadzając wspólne kontrole.

Przed rozpoczęciem sezonu letniego w 2015r. Inspekcja Sanitarna podejmowała działania profilaktyczne i prewencyjne zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Gdańska przesłano pocztą elektroniczną materiały edukacyjne, dotyczące bezpiecznego wypoczynku, uwzględniając podstawowe zasady bezpiecznej kąpieli, zachowań w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach, wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie.

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329674

realizacja: Nabucco