Od dnia 27 marca 2007 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych (Dz. U. Nr 44, poz. 286).

W dniu 29 czerwca 2007 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730).

Zgodnie z Rozporządzeniem 179/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, przedsiębiorcy mają znać i przestrzegać obowiązek identyfikowalności produktów zgodnie z zasadą 'krok w przód i krok w tył'

Informacja prasowa

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) należy do tej samej grupy co wirus SARS, który był czynnikiem etiologicznym wystąpienia zachorowań na zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) na przełomie 2002 i 2003 roku (8422 przypadki, w tym 916 śmiertelnych). Pierwsze dwa przypadki zakażeń MERS-CoV zgłoszone zostały przez WHO we wrześniu 2012 r. i dotyczyły obywatela Kataru i obywatela Arabii Saudyjskiej.
Zgodnie z danymi ECDC na dzień 22 maja 2014 r. całkowita liczba przypadków zakażeń wywołanych MERS-CoV na świecie wynosiła 665, w tym 205 przypadków śmiertelnych.

Ważna informacja dotycząca zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

Ważne informacje dotyczące zgłoszeń podejrzeń/rozpoznań zakażeń lub chorób zakaźnych do pobrania w formacie PDF

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przypomina, że Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego prowadzi identyfikację i wszechstronne opracowywanie izolatów bakteryjnych pochodzących z zakażeń inwazyjnych oraz materiałów klinicznych pobranych od chorych z podejrzeniem zakażeń inwazyjnych wywołanych przez następujące gatunki bakterii:

Zatrucia pokarmowe są często występującą chorobą, na którą narażeni są wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania. Wywoływane są zarówno przez bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby. Najczęściej jednak przyczyną zakażeń jelitowych są wirusy, m.in. norowirusy. Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, dr Iwona Paradowska–Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego–PZH przedstawia krótką charakterystykę zakażeń wywołanych tymi wirusami

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329649

realizacja: Nabucco