Szczepionki - produkty lecznicze pochodzenia biologicznego, podlegają wielu rygorystycznym wymogom zarówno w zakresie produkcji jak i kontroli jakości przed dopuszczeniem do obrotu oraz monitorowaniu jakości i działań niepożądanych po wprowadzeniu ich do obrotu. Bezpieczeństwo stosowania szczepionek ustala się na podstawie badań laboratoryjnych oraz badań klinicznych u ludzi. Odpowiedzialność za ocenę bezpieczeństwa szczepionek zaczyna się na etapie produkcji. W trakcie postępowania dopuszczającego szczepionki do obrotu i stosowania, wyniki badań potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek przedstawiane przez wytwórców, są oceniane  przez instytucje o charakterze międzynarodowym (Food and Drug Administration (FDA) dla Stanów Zjednoczonych; European Medicines Agency (EMA) dla krajów europejskich lub agencje rządowe (w Polsce przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)
 

Koronawirus MERS-CoV jest to wirus odpowiedzialny za zakażenia dróg oddechowych, który nie występował wcześniej u ludzi. Może wywołać choroby dróg oddechowych począwszy od przeziębienia do zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania z przypadkami gorączki denga

Spot filmowy "Grypa chroń siebie i innych"

W związku ze stwierdzonymi pojedynczymi przypadkami wścieklizny u zwierząt na terenie miasta Gdańska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku apeluje o rozwagę i ostrożność w kontakcie ze zwierzętami dzikimi i obcymi zwierzętami domowymi. Zakażone wirusem dzikie zwierzęta często nie wykazują płochliwości wobec ludzi, mogą zachowywać się agresywnie. Fakt zaobserwowania zwierzęcia zachowującego się w nietypowy sposób, należy zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gdańsku w godzinach 730-1530 (tel. 058 302-00-01 lub tel. komórkowy: 604-791-377) lub całodobowo do Dyżurnego Inżyniera Miasta (tel. 058 524-45-00 lub tel. komórkowy 691-911-037). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, na podstawie informacji uzyskanych od Głównego Inspektora Sanitarnego (pismo z dnia 10.10.2013r. nr GIS-EP-RK-021-17/AC/13), przedstawia stanowisko w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Informacja z akcji prozdrowotnej w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku

Ulotki edukacyjne dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

W dniu 06 września 2014 r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w festynie prozdrowotnym z okazji Dnia Leśnika ph. „Leśny Festyn Edukacyjny”. Głównym organizatorem akcji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Natomiast współorganizatorami akcji byli: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sopocie i Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta”. Festyn odbył się na Placu Kuracyjnym przy Molo w Sopocie.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329668

realizacja: Nabucco