Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, na podstawie informacji uzyskanych od Głównego Inspektora Sanitarnego (pismo z dnia 10.10.2013r. nr GIS-EP-RK-021-17/AC/13), przedstawia stanowisko w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Informacja z akcji prozdrowotnej w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku

Ulotki edukacyjne dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

W dniu 06 września 2014 r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w festynie prozdrowotnym z okazji Dnia Leśnika ph. „Leśny Festyn Edukacyjny”. Głównym organizatorem akcji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Natomiast współorganizatorami akcji byli: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sopocie i Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta”. Festyn odbył się na Placu Kuracyjnym przy Molo w Sopocie.

Informujemy, że na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zamieszczona została lista rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych z terenu całego kraju.

http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Kampanie na rzecz zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy są największymi tego typu przedsięwzięciami na świecie – inicjują zmiany w postrzeganiu kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz wpływają na ich poprawę.

W dniu 3 października 2013 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 września 2013 r. poz. 1173 zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny.

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2367050

realizacja: Nabucco