Przed nami długo wyczekiwany czas wypoczynku i wakacji. Zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie dzieciom i młodzieży podczas letnich wakacji jest priorytetem dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wraz z pracownikami Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku
w okresie wakacyjnym prowadzą wspólne działania kontrolno – informacyjne pt.: „Bezpieczne lato 2020”.

 

W dniu 30 czerwca br. pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE
w Gdańsku przeprowadził akcję edukacyjno – informacyjną w Szkole Podstawowej nr 77
w Gdańsku przy ul. Orłowskiej 13, w której trwają półkolonie Piłkarskie AS Pomorze.

Podczas spotkania z uczestnikami prowadząca przekazała pakiet materiałów edukacyjnych (ulotki, plakat) dotyczące profilaktyki prozdrowotnej oraz omówiła:

- zasady bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji,

- jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych,

- zasady prawidłowego odżywiania oraz zdrowego trybu życia,

- prawidłową technikę mycia rąk oraz dbanie o higienę ciała.

Dzieci chętnie odpowiadały na pytania oraz wykazały się znajomością podstawowych numerów telefonów alarmowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku życzy wszystkim dzieciom oraz ich towarzyszą zdrowych i bezpiecznych wakacji.

 

 

 

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/36/JP/20

Gdańsk, dnia 25.06.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 22.06.2020r. zawartej w protokołach poboru próbek wody nr: HK/9/14/20; HK/18/21/20 oraz sprawozdaniach z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 350/521/20, 352/521/20 z dnia 24.06.2020r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk,

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Klipper Jelitkowo,

Gdańsk Świbno

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

a/a

JP

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/34/JP/20

Gdańsk, dnia 25.06.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz  § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 19.06.2020r. zawartej w Ocenie wizualnej kąpieliska morskiego Molo Gdańsk Brzeźno z dnia 19.06.2020r. oraz sprawozdaniu z badań nr 2020/001470 z dnia 23.06.2020r., wykonanym zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

 

stwierdza, że woda w kąpielisku:

 

Molo Gdańsk Brzeźno

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

a/a

JP

 

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2468766

realizacja: Nabucco