„Bezpieczne lato 2020” w sali zabaw „BUDUMI” w Gdańsku

W dniu 3 lipca br. Pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku w ramach Akcji edukacyjnej „Bezpieczne Lato 2020” przeprowadził zajęcia profilaktyczne w sali zabaw „BUDUMI” przy ul. Hemara 19 w Gdańsku. Prowadząca przekazała dzieciom najważniejsze informację dotyczące profilaktyki prozdrowotnej w zakresie: ogólnych zasad bezpiecznego wypoczynku, zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, zdrowego stylu życia, techniki mycia rąk oraz higieny ciała. Uczestnicy akcji chętnie odpowiadali na pytania oraz znali podstawowe numery telefonów alarmowych. Na koniec spotkania dzieci otrzymały pakiet materiałów edukacyjnych (ulotki, plakat) dotyczących profilaktyki chorób oraz bezpieczeństwa w czasie wakacji.

„Bezpieczne lato 2020” w Szkole Podstawowej dla Chłopców Fregata

            W dniu 2 czerwca br. pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku przeprowadził warsztaty w Szkole Podstawowej dla Chłopców Fregata. W ramach Akcji informacyjno – edukacyjnej pt.: „Bezpieczne lato 2020” dzieci poznały zasady bezpiecznego wypoczynku nad morzem i w lesie, jak zachować się w sytuacjach ryzykownych, np. gdy zaczepi je ktoś nieznajomy: na ulicy czy w Internecie. Chłopcy chętnie uczestniczyli w dyskusji, wykazali się dużą rozwagą i znajomością podstawowych numerów alarmowych. Prowadząca zajęcia omówiła technikę mycia rąk oraz higienę ciała, przekazała pakiet materiałów edukacyjnych w formie ulotek i plakatu dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych. Na zakończenie warsztatów dzieci otrzymały plany lekcji na przyszły rok szkolny.

Przed nami długo wyczekiwany czas wypoczynku i wakacji. Zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie dzieciom i młodzieży podczas letnich wakacji jest priorytetem dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wraz z pracownikami Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku
w okresie wakacyjnym prowadzą wspólne działania kontrolno – informacyjne pt.: „Bezpieczne lato 2020”.

 

W dniu 30 czerwca br. pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE
w Gdańsku przeprowadził akcję edukacyjno – informacyjną w Szkole Podstawowej nr 77
w Gdańsku przy ul. Orłowskiej 13, w której trwają półkolonie Piłkarskie AS Pomorze.

Podczas spotkania z uczestnikami prowadząca przekazała pakiet materiałów edukacyjnych (ulotki, plakat) dotyczące profilaktyki prozdrowotnej oraz omówiła:

- zasady bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji,

- jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych,

- zasady prawidłowego odżywiania oraz zdrowego trybu życia,

- prawidłową technikę mycia rąk oraz dbanie o higienę ciała.

Dzieci chętnie odpowiadały na pytania oraz wykazały się znajomością podstawowych numerów telefonów alarmowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku życzy wszystkim dzieciom oraz ich towarzyszą zdrowych i bezpiecznych wakacji.

 

 

 

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/36/JP/20

Gdańsk, dnia 25.06.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 22.06.2020r. zawartej w protokołach poboru próbek wody nr: HK/9/14/20; HK/18/21/20 oraz sprawozdaniach z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 350/521/20, 352/521/20 z dnia 24.06.2020r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk,

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Klipper Jelitkowo,

Gdańsk Świbno

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

a/a

JP

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/34/JP/20

Gdańsk, dnia 25.06.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz  § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 19.06.2020r. zawartej w Ocenie wizualnej kąpieliska morskiego Molo Gdańsk Brzeźno z dnia 19.06.2020r. oraz sprawozdaniu z badań nr 2020/001470 z dnia 23.06.2020r., wykonanym zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

 

stwierdza, że woda w kąpielisku:

 

Molo Gdańsk Brzeźno

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

a/a

JP

 

© 2006 - 2021 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2504386

realizacja: Nabucco