Informujemy, że w związku z uszkodzeniem przez wichurę Centrum testowego COVID-19 UCK Drive-thru przy Stadionie Energa Gdańsk jest ono zamknięte, a wszystkie nowe i zaplanowane wymazy są obecnie wykonywane w punkcie Walk-thru na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Jana Bażyńskiego 4 w Gdańsku (przy bramie wjazdowej obok Wydziału Nauk Społecznych).

W związku z zaistniałą sytuacją punkt przy UG pracuje w nowych, wydłużonych godzinach:

- w dniu dzisiejszym do godz. 21:00

- w najbliższą sobotę i niedzielę w godz. 8:00 - 21:30 (z kilkoma krótkimi przerwami).

Od przyszłego tygodnia centrum testowe Drive-thru zostanie uruchomione w nowej lokalizacji.

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

Gdańsk, dnia 24.08.2020r.

SE.HK-30/4712/101/JP/20

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz  § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 21.08.2020r. zawartej w Ocenach wizualnych kąpielisk morskich: Gdańsk Orle, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Stogi, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Molo Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Jelitkowo, Gdańsk Klipper Jelitkowo oraz Gdańsk Świbno sprawozdaniach z badań nr 2020/002149, 2020/002150, 2020/002151, 2020/002152, 2020/002153, 2020/002154, 2020/0021555, 2020/002156 z dnia 24.08.2020r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Orle,

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Stogi,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Jelitkowo,

Gdańsk Klipper Jelitkowo,

Gdańsk Świbno

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

                                      Państwowy  Powiatowy  Inspektor
                                       Sanitarny w Gdańsku
z up.
                                      
Alina Hamerska
                                       Zastępca Państwowego Powiatowego
                                       Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

a/a

JP

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

Gdańsk, dnia 19.08.2020r.

SE.HK-30/4712/94/JP/20

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz  § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 14.08.2020r. zawartej w Ocenach wizualnych kąpielisk morskich: Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Molo Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Klipper Jelitkowo, Gdańsk Jelitkowo oraz sprawozdaniach z badań nr 2020/002083, 2020/002084, 2020/002085, 2020/002086 z dnia 17.08.2020r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Klipper Jelitkowo,

Gdańsk Jelitkowo

 

jest przydatna do kąpieli.


 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

 

a/a

JP

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/85/JP/20

Gdańsk, dnia 14.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 pkt 3 oraz  ust. 5 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit a)  Rozporządzenia  Ministra Zdrowia dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym  do kąpieli  (Dz.U. z 2019r. poz. 255) po rozpatrzeniu informacji  z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 13.08.2019r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach Molo Gdańsk Brzeźno i Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Molo Gdańsk Brzeźno,

 Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

 

a/a

JP

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/83/JP/20

 

Gdańsk, dnia 13.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 pkt 3 oraz  ust. 5 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit a)  Rozporządzenia  Ministra Zdrowia dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym  do kąpieli  (Dz.U. z 2019r. poz. 255) po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 13.08.2019r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach Gdańsk Molo Brzeźno i Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Molo Brzeźno,

 Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

jest nieprzydatna do kąpieli

 

z powodu zakwitu sinic.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

 

a/a

JP

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/80/JP/20

 

Gdańsk, dnia 12.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz  § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 07.08.2020r. zawartej w Ocenach wizualnych kąpielisk morskich:  Gdańsk Świbno, Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Klipper Jelitkowo, Gdańsk Jelitkowo, Gdańsk Orle, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Stogi oraz sprawozdaniach z badań nr 2020/002006, 2020/002007, 2020/002008, 2020/002009, 2020/002010, 2020/002011, 2020/002012, 2020/002013 z dnia 10.08.2020r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Świbno,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Klipper Jelitkowo,

Gdańsk Jelitkowo,

Gdańsk Orle

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Stogi

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

 

a/a

JP

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/77/JP/20

 

Gdańsk, dnia 11.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U.z 2019r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z  kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 11.08.2020r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich Gdańsk Jelitkowo i Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo,

Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

 

a/a

JP

 

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2468747

realizacja: Nabucco