środa, 05 czerwiec 2019 12:03 | Ważne komunikaty
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4712/22/DŁ/19

 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gdańsk, dnia 30.05.2019r.

 

 .

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wg rozdzielnika

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a oraz ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 27.05.2019r. zawartej w protokole poboru próbki wody nr HK/17/230/19 oraz sprawozdaniu z badań  mikrobiologicznych jakości wody nr: 657/521/19 z dnia 30.05.2019r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk,

 

stwierdza, że woda w kąpielisku:

 

Molo Gdańsk Brzeźno,

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie
1.	Gdański Ośrodek Sportu (za pośrednictwem e-PUAP)
ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
2.	Prezydent Miasta Gdańska 
ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk (za pośrednictwem e-PUAP)
3.	a/a
DŁ 

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329643

realizacja: Nabucco