czwartek, 13 czerwiec 2019 14:40 | Ważne komunikaty
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4712/25/DŁ/19

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 13.06.2019r.

 

 

 .

   

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a oraz ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.), § 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255)  po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 07.06.2019r. zawartej w Ocenie wizualnej kąpieliska Molo Gdańsk Brzeźno z dnia 07.06.2019r. oraz sprawozdaniu z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2019/001982 z dnia 11.06.2019r., wykonanych zgodnie  z metodami referencyjnymi, przez laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46 w Gdańsku,

 

stwierdza, że woda w kąpielisku:

 

Molo Gdańsk Brzeźno,

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

 

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie
1.	Gdański Ośrodek Sportu (za pośrednictwem e-PUAP)
ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
2.	Prezydent Miasta Gdańska 
ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk (za pośrednictwem e-PUAP)
3.	a/a
DŁ

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2367093

realizacja: Nabucco