wtorek, 18 czerwiec 2019 09:28 | Ważne komunikaty

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4712/26/DŁ/19

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 17.06.2019r.

 

 

 .

   

 

                                                                                                                                                        wg rozdzielnika

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) oraz ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia  20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255)  po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 12.06.2019r. zawartej w protokołach poboru próbek wody nr: HK/14/56/19, HK/14/57/19,  HK/17/259/19; HK/17/260/19; HK/17/261/19 oraz sprawozdaniach z badań  mikrobiologicznych jakości wody nr: 793/521/19, 794/521/19, 795/521/19, 796/521/19, 797/521/19 z dnia 14.06.2019r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Stogi,

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Orle,

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

 

Otrzymują:

Otrzymują:
I. Jako strona w sprawie
1.	Gdański Ośrodek Sportu (za pośrednictwem e-PUAP)
ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
2.	Prezydent Miasta Gdańska 
ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk (za pośrednictwem e-PUAP)
3.	a/a
DŁ

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2333613

realizacja: Nabucco