środa, 10 lipiec 2019 08:13 | Ważne komunikaty

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4712/30/DŁ/19

Gdańsk, dnia 08.07.2019r.

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) oraz § 4 ust. 1  pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 05.07.2019r. na kąpielisku Molo Gdańsk Brzeźno, na podstawie sprawozdania z badań mikrobiologicznych jakości wody nr 2019/002300 z dnia 08.07.2019r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A.; ul. Wałowa 46 w Gdańsku,

 

stwierdza, że woda w kąpielisku:

 

Molo Gdańsk Brzeźno

 

jest nieprzydatna do kąpieli

ze względu na parametry mikrobiologiczne.

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

Otrzymują:

  1. www.psse.gda.pl
  2. a/a

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329680

realizacja: Nabucco