poniedziałek, 13 listopad 2017 13:17 | Przetargi

    

                                                                                                                                                                              Gdańsk, dnia 09.11.2017r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


             Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Wałowa 27 na podstawie Zarządzenia Dyrektora PSSE w Gdańsku nr 15/14  z dnia  8 października  2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro stosowanego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), ogłasza zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zakup z dostawą:


1.    16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
2.    2 laptopy z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
3.    7 dysków twardych do urządzeń sieciowych


Szczegółowy opis istotnych warunków zamówienia określa załącznik nr 1 (specyfikacja techniczna). Formę złożenia oferty oraz sposób przekazania do PSSE w Gdańsku określa formularz – Zapytanie cenowe (załącznik 2).


Załączniki:
1. pdf Załącznik nr1: Specyfikacja techniczna (421 KB)
2. pdf Załącznik nr2: Zapytanie cenowe – oferta o dokonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej o wartości od 15.001 do 30.000 euro (286 KB)

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2440065

realizacja: Nabucco