JEGO WASZMOŚĆ GRZYB !

 

 

    Borowik, maślak, kurka, rydz, prawdziwek - któż z nas, chociaż raz nie był na grzybach. Jeżeli chodzi o ilość grzybów w naszym kraju, to literatura źródłowa nie jest do  końca spójna – jedni mówią o 5 tyś. gatunkach grzybów, inni  o 10 tyś. Jedno jest pewne, że z ponad 80 grzybów jadalnych, wykorzystujemy w kuchni ich tylko około 20.

    Do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych  oraz środków spożywczych z udziałem grzybów dopuszczonych jest 44 gatunków grzybów, a wśród nich najbardziej popularne i cenione to borowik szlachetny, podgrzybki, maślaki, koźlarze, rydze, pieprznik jadalny czyli popularna kurka, gąska zielonka. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.(Dz.U. 2011 nr 115 poz. 672)

    Grzyby kochamy na pewno za walory smakowo - zapachowe, każdy grzyb smakuje inaczej. Smak grzybów uzależniony jest od podłoża i warunków na którym wyrósł. Grzyby posiadają wysoką zdolność do kumulowania w owocnikach metali ciężkich i z tego powodu  mogą pełnić rolę wskaźników zanieczyszczenia środowiska. Dlatego unikajmy grzybów rosnących przy ruchliwych drogach.

     Wartość energetyczna grzybów  wynosi  od 50 do około 80 kcal na 100g,  czyli jest  niska, ponieważ charakteryzują się one wysoką zawartością wody tj. ok 90%. Grzyby posiadają  znaczne ilości witamin z grupy B. Niektóre gatunki tj. borowik szlachetny, koźlarz  babka czy mleczaj rydz  posiadają również niewielkie ilości witaminy C.

   Patrząc na grzyby z punktu widzenia składników mineralnych, to ich ilość jest różna w zależności od gatunku grzyba, części owocnika i poziomu danego pierwiastka w glebie. Grzyby zawierają duże  ilości potasu i fosforu, wapń, magnez i sód. Zawierają również śladowe ilości żelaza, cynku, fluoru, manganu, kobaltu. Najwięcej wartości odżywczych grzyby tracą podczas gotowania, najmniej podczas zamrażania. Grzyby powinny być spożyte w jak najkrótszym możliwym czasie od ich zerwania, ponieważ wtedy jest najwyższa ich wartość odżywcza.

    Grzyby są ciężkostrawne. Tę cechę grzyby „zawdzięczają” ścianie komórkowej zbudowanej z chityny tj. polisacharydu zawierającego azot, opierającego się sokom trawiennym organizmu człowieka. Dalego powinny być dobrze przyrządzone np. ugotowane, rozdrobnione podczas jedzenia.

  Nie każdy wie, że grzyby w swoim składzie zawierają związki  wykazujące właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe.

   Należy pamiętać, że grzybów nie należy podawać osobom  cierpiącym na schorzenia związane z nerkami, wątrobą, żołądkiem, uczulonym  na grzyby, małym dzieciom oraz osobom w podeszłym wieku.

  Jesień to czas grzybiarzy, ale to również czas zatruć pokarmowych, podczas zbierania grzybów pamiętaj o następujących zasadach :

  • zbieraj tylko te grzyby, które są dobrze ci znane, jeżeli masz cień wątpliwości zostaw je lepiej w lesie,
  • nie zbieraj owocników zbyt małych, ponieważ nie wykształciły jeszcze cech charakterystycznych  do rozpoznania  oraz  zbyt starych,
  • nie zbieraj grzybów chronionych,
  • grzyby najlepiej zbierać do koszy wiklinowych, nigdy do toreb foliowych,
  • nie ścinaj samych kapeluszy, zbieraj grzyby delikatnie wykręcając je z podłoża w całości,
  • nie niszcz grzybów trujących i niejadalnych, stanowią one pokarm dla zwierząt i są ozdobą lasu,

 

    Wszelkich informacji dotyczących oceny grzybów,  włącznie z uzyskaniem atestu na ich sprzedaż, można uzyskać od poniedziałku do piątku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, w godzinach od 8.00 do 15.00 (pokój nr 312).

 

                         

 

„DOPALACZE, CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ” - SZKOLENIE

 

      W dniu 22 września 2016r., z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, odbyło się szkolenie pt. ”Dopalacze, czym są i jak działają”.

      Celem szkolenia było zapoznanie  uczestników z podstawami wiedzy na temat środków zastępczych (tzw. dopalaczy) oraz nowych  substancji  psychoaktywnych, form i postaci ich występowania, wpływu na zdrowie, metod rozpoznawania osób będących pod wpływem „dopalaczy”, funkcjonowania  po  ich  zażyciu  oraz  instrumentów  prawnych  ograniczania  ich  dostępności.

Szkolenie podzielone było na IV moduły .

Moduł I - dotyczący sytuacji prawnej  dopalaczy w Polsce poprowadziła Pani Alina Hamerska - Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Moduł II - którego tematem była  specyfikacja środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków zaprezentowała Pani Anna Kogut z Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Moduł III - na temat  negatywnego wpływu „dopalaczy” na zdrowie i życie młodych ludzi przedstawili specjaliści  ds. profilaktyki Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Anna Rejkowska i Andrzej Skorupski .

Moduł IV - dotyczący roli programów profilaktycznych przybliżyła  Katarzyna Janowicz pełniąca obowiązki Kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

      Uczestnikami szkolenia były osoby pracujące  z dziećmi  w wieku szkolnym i młodzieżą, zatrudnione w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych  Ośrodkach Socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz placówkach  opiekuńczo - wychowawczych różnego typu.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego uprzejmie przypomina o trwającym do 30 września br. konkursie pt. „Oddal to”, który poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. Konkurs indywidualny skierowany do ogółu społeczeństwa.

2. Konkurs skierowany do uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Istotą konkursu jest wykonanie zdjęcia telefonem komórkowym przy pomocy aplikacji „Oddal to”, dostępnej w sklepie Google Play oraz App Store, które ukazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia i promuje w ten sposób zdrowy styl życia. Zdjęcie konkursowe powinno spełniać następujące wymagania:

1. Do konkursu może być zgłoszone zdjęcie, którego motywem przewodnim będzie tematyka związana z profilaktyką zdrowotną i zdrowym stylem życia.

2. Zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych ani o charakterze komercyjnym.

3. Na zdjęciu nie mogą być widoczne znaki towarowe.

4. Zdjęcie powinno być poprawne technicznie.

Ponadto należy zwrócić uwagę uczestnikom konkursu, aby przesłane prace konkursowe nie zawierały obraźliwych i wulgarnych treści.

Przygotowaną pracę w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD, pamięć flash), należy przesłać do siedziby Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie do 30 września 2016r., z dopiskiem na kopercie „Konkurs Oddal to”.

Do wygrania nagrody o łącznej wartości 30 000 zł!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gis.gov.pl oraz www.pth.pl. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku ,informuje   o konkursie ogłoszonym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne pt.”Oddal to”.   Konkurs ten poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej ,szczególnie  młodzieży,zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji. Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach: dla ogółu społeczeństwa oraz dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

                                   W pierwszym przypadku zdjęcia zrobione za pomocą aplikacji będą zgłaszane poprzez dedykowaną stronę internetową –www.oddalto.gis.gov.pl. Szkoły natomiast będą miały za zadanie wykonanie pracy artystycznej , gdzie będą wykorzystane zdjęcia za pomocą aplikacji (np.kolaże, infografiki,plakaty, animacje).Termin składania prac dla szkół został ustalony na koniec września  tak aby umożliwić zgłoszenie się jak największej liczby szkół.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej www.gis.gov.pl

Akcja prozdrowotna „Do Sopotu po Zdrowie”

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Oddziału Przeciwepidemicznego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w dniu 25 czerwca 2016r. uczestniczyli w akcji prozdrowotnej ph. „Do Sopotu po Zdrowie”, zorganizowanej przez Fundację Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta” w Wojewódzkim Szpitalu Reumatologicznym w Sopocie pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu.
W przygotowanym punkcie informacyjnym wykonywali pomiary poziomu ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń, udzielali porad dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, raka piersi i raka szyjki macicy, wpływu zdrowej diety i aktywności fizycznej na zdrowie, szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu, wpływu dopalaczy na zdrowie oraz prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, raka piersi i raka szyjki macicy, dopalaczy, chorób odkleszczowych, wpływu promieniowania UV.
Ponadto organizatorzy akcji przygotowali liczne atrakcje: aerobik na świeżym powietrzu, trening metaboliczny, gimnastyka odchudzająca, Zumba, degustacja soków owocowych i warzywnych wyciskanych wolnoobrotowo, konkursy z nagrodami, licytacja, degustacja zupy bezglutenowej, bezpłatne porady lekarzy specjalistów, porady dietetyka, analiza składu ciała i pomiar BMI, degustacje zdrowej żywności (owoce, warzywa, pełnoziarniste pieczywo, wyrobów mlecznych), zwiedzanie Zakładu Balneologicznego z przewodnikiem.

Akcja prozdrowotna w Gimnazjum nr 21 w Gdańsku

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w dniu 14 czerwca 2016r. w akcji prozdrowotnej w Gimnazjum nr 21 w Gdańsku. Akcja prozdrowotna ukierunkowana była na: przygotowanie młodzieży do bezpiecznego wypoczynku letniego, profilaktykę palenia tytoniu, wpływ tytoniu, alkoholu i dopalaczy na zdrowie.

Światowy Dzień Bez Tytoniu w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku

 

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu oraz Europejskiego Dnia Walki z Otyłością uczestniczyli w dniu 31 maja 2016r. w akcji prozdrowotnej w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku.

W przygotowanym punkcie informacyjnym wykonywali pomiary poziomu ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń, udzielali porad dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu, wpływu zdrowej diety i aktywności fizycznej na zdrowie, raka piersi i raka szyjki macicy, dopalaczy oraz prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących zdrowego żywienia, zasad zbilansowanej diety, profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, raka piersi i raka szyjki macicy, dopalaczy.

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu Światowy Dzień Bez Tytoniu (ang. World No Tobacco Day) obchodzony jest każdego roku w dniu 31 maja. Co roku tego dnia w całej Polsce odbywają się festyny antynikotynowe. Ma to zwrócić uwagę społeczeństwa na szkodliwość palenia tytoniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła dzień 7 kwietnia Światowym Dniem Bez Tytoniu w 1987 roku. Rok później, czyli w 1988 roku, WHO przeniosła święto na dzień 31 maja, natomiast 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

Do udziału w konkursie na projekt edukacyjny do programu „Trzymaj Formę!” zaproszono koordynatorów szkolnych z 34 szkół gimnazjalnych oraz podstawowych z terenu miasta Gdańska, które zgłosiły się do realizacji ww. programu w roku szkolnym 2015/2016.

 

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi projektami, wyłoniła laureatów:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Legionów 11 w Gdańsku.

II miejsce – Szkoła podstawowa Nr 2 ul. Marusarzówny 10, Gdańsk,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Smoluchowskiego 13, Gdańsk.

 

Zwycięski projekt edukacyjny został przekazany do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku i weźmie udział w eliminacjach na etapie wojewódzkim.

 

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2399132

realizacja: Nabucco