Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.


W ustawie budżetowej na rok 2019 dochody i wydatki budżetu ustalone zostały następująco:

1. Dochody:                                                235 000,00 zł                               

2. Wydatki:                                               6 311 000,00 zł                                

z tego:
a) wydatki bieżące:                                  6 257 000,00 zł                  
b) wydatki majątkowe:                                           0,00 zł  

c) świadczenia z rzecz osób fizycznych:           36 000 zł 

Zwiększenia budżetu:

1. 31.07.2019 r. rezerwa celowa Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

- wydatki bieżące -                                         576 066,-zł;

2. 30.09.2019 r. rezerwa Wojewody Pomorskiego

- wydatki bieżące -                                             7 000,-zł;

3. 14.10.2019 r. rezerwa celowa Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

- wydatki bieżące -                                         139 979,-zł;

4. 14.10.2019 r. rezerwa celowa Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju

- wydatki bieżące -                                           52 635,-zł;

5. 18.10.2019 r. rezerwa Wojewody Pomorskiego

- wydatki bieżące -                                             8 000,-zł;   

Plan wydatków po zmianach na dzień 29.10.2019 r. wynosi 7 102 680,00 zł.