Zakres świadczonych usług:

Prowadzenie szkoleń w zakresie:

  • przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością
  • obrotu i stosowania substancji i preparatów chemicznych.

Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w kierunku parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.