pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2017 rok (2.77 MB)

pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2016 rok (2.67 MB)

pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2015 rok (2.50 MB)

pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2014 rok (2.52 MB)

pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2013 rok (2.29 MB)

pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2012 rok (2.31 MB)

pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2011 rok (2.56 MB)

pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2010 rok (2.74 MB)

pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2009 rok (2.50 MB)

pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2008 rok (1.64 MB)

pdf Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za 2007 rok (1.06 MB)