Gmach przy ul. Wałowej 27 w Gdańsku gdzie obecnie mieści się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Zespół Poradni Specjalistycznych oddano do użytku 9 października 1926r. Budynek powstał na miejscu dawnych fortyfikacji. Na początku 1925r.rozpoczęto budowę według projektu Adolfa Bielenfeldta. Według ówczesnych opinii ich styl był dopasowany do niedalekich obiektów biblioteki i Szkoły św. Piotra (obecna jedynka), dzisiaj dostrzegamy tu raczej wpływy architektury Hamburga z tamtych lat.

W budynku głównym znajdowała się Kasa Chorych do 1945r. Oprócz tego mieściły się tu:

  • Lektorat Akademii Lekarskiej od 1935 r.
  • Związek Lekarzy
  • Związek ćwiczeń gimnastycznych Urzędu Zdrowia Publicznego
  • inne urzędy medyczne oraz kilka mieszkań.

Historia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku zaczyna się po II wojnie światowej. 

W latach 1946 – 1951 za sprawy sanitarno-epidemiologiczne na terenie miasta i powiatu gdańskiego odpowiadały: Miejskie i Powiatowe Kolumny Sanitarno-Epidemiologiczne przekształcone w 1952 roku w Miejską i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna podległe Wydziałowi Zdrowia Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej w Gdańsku. Po wejściu w życie w 1954 roku Dekretu o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku stała się aparatem Państwowego Inspektora Sanitarnego wykonując rozszerzone dekretem zadania.

Pierwszym Państwowym Inspektorem Sanitarnym a równocześnie dyrektorem Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku został lek. Med. Zbigniew Dworak, który pełnił tę funkcję do maja 1956r.
Kolejno Państwowymi, Miejskimi, Terenowymi, Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi i dyrektorami Miejskiej, Terenowej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w latach 1956-2004 byli :

  • od czerwca 1956 roku do maja 1967 roku - lekarz medycyny Bolesław Wojciechowski,
  • od czerwca 1967 roku do sierpnia 1987 roku - lekarz medycyny Antoni Urbanowicz
  • od września 1987 roku do września 1989 roku - lekarz medycyny Marek Anders
  • od września 1989 roku do listopada 1990 roku - lekarz medycyny Halina Blukis
  • od listopada 1990 roku do lutego 2004 roku - mgr Alicja Stańko

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku i Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku od kwietnia 2004 roku jest dr Halina Bona.