Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r.,poz. 869 ze zm.), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku informuje w:

I kwartale 2019 roku umorzono niepodatkowych należności bydżetowych wraz z kosztami ubocznymi na łączną kwotę główną 0,00 zł.

II kwartale 2019 roku umorzono niepodatkowych należności budżetowych wraz z kosztami ubocznymi na łączną kwotę główną 150 198,85 zł.

-  III kwartale 2019 roku umorzono niepodatkowych należności budżetowych wraz z kosztami ubocznymi na łączną kwotę główną 10 858,00 zł.