pdf Informacja dla pacjenta dotyczące pałeczek jelitowych wytwarzających karbapenemazy (6.59 MB)

http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Schemat%20postepowania%20CPE_NDM.pdf

http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/CPE_NDM-Zasady%20postepowania.pdf