„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

(KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych)

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest programem edukacyjnym, który stanowi część projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Program kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego głównym celem jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku prokreacyjnym.

Dojrzały i bezpieczny styl życia jest podstawą wypracowania w sobie zdolności dbania o miłość, a więc o takie umiejętności jak budowanie, rozwój i utrzymywanie relacji międzyludzkich. To prawdziwa sztuka (łac. arssztuka), którą warto pielęgnować.

Zasadniczym celem programu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty własnego zdrowia i życia, jak również zdrowia i życia swych potomków (ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodowanego używaniem substancji psychoaktywnych).

Zasady przeprowadzenia programu w placówce:

- program jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych;

- realizacja programu w danym roku szkolnym w wymiarze minimum 6h lekcyjnych;

- przeprowadzenie ewaluacji programu w minimum jednej klasie;

 

Struktura programu dzieli się na trzy części:

I Ars vivendi – sztuka życia „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”.

Najważniejsze tezy tej części programu:

- życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości;

- substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co obiecują, powodują problemy.

II Ars amandi – sztuka kochania „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?”

(centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią).

Najważniejsze tezy tej części programu:

- substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;

- substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

III Ars generandi – sztuka rodzeniaSubstancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne”

(problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych – stylu życia – uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich).

Najważniejsze tezy tej części programu:

- substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą powodować szereg zaburzeń i wad rozwojowych u dziecka;

- miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

 

Materiały do pobrania:

pdf Plakat (pdf) (3.62 MB)

pdf Podręcznik (pdf) (11.19 MB)

pdf Ulotka dla rodzica 1 (pdf) (2.28 MB)

pdf Ulotka dla ucznia 1 (pdf) (725 KB)

 

Dodatkowe informacje na stronie:

www.zdrowiewciazy.pl