Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

Telefon alarmowy – po godzinach urzędowania
TYLKO W NAGŁYCH PRZYPADKACH

tel. 698-941-776

Koordynator ds. Kontaktów z Mediami  
Alina Hamerska Z-ca PPIS w Gdańsku

 
Oddział Przeciwepidemiczny
Nadzór
Choroby zakaźne
Szczepienia

 

tel. 58-32-00-816
tel. 58-32-00-815
tel. 58-32-00-817

Oddział Higieny Komunalnej
Nadzór
Monitoring wody

 

tel. 58-32-00-831
tel. 58-32-00-803

Oddział Higieny Pracy
Nadzór
Choroby zawodowe

 

tel. 58-32-00-835
tel. 58-32-00-836 

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Sekretariat
Nadzór
Nadzór
Nadzór

Nadzór

 

tel. 58-32-00-829
tel. 58-32-00-821
tel. 58-32-00-822
tel. 58-32-00-823

tel. 58-32-00-819

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

tel. 58-32-00-850

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

tel. 58-32-00-846

tel. 58-32-00-847

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia tel. 58-32-00-851