Oświadczenie w sprawie dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.psse.gda.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psse.gda.pl

W  Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.psse.gda.pl spełnia wymagania w 85 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.psse.gda.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
  3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
  4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

  1. Publikacja strony www.psse.gda.pl – 19. 11. 2014r
  2. Strona aktualizowana na bieżąco.
  3. W menu ˃ Kontakt zawarte są:

- dane teleadresowe

- informacje o dostępności architektonicznej

- informacja dla niesłyszących

- deklaracja dostępności cyfrowej

- link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

  1. W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikami IT nr. telefonu 58 320 08 12; 58 320 08 10 lub za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego.

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.psse.gda.pl była na poziomie WCAG 2.0.