Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku w 2018r. będzie sprawował nadzór nad 8 kąpieliskami morskimi ustalonymi na podstawie Uchwały Nr LI/1512/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich  przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2018, których organizatorem jest Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29 (tel. 58 524-34-73).

Ustalony wykaz kąpielisk morskich:

1) Kąpielisko morskie Gdańsk Orle – obejmujące w okresie od 22.06 do 31.08.2018r. 50 m na prawo i 50 m na lewo od wejścia nr 11.

2) Kąpielisko morskie Gdańsk Sobieszewo – obejmujące w okresie od 22.06 do 31.08.2018r. 100 m na lewo od wejścia nr 16.

3) Kąpielisko morskie Gdańsk Stogi – obejmujące w okresie od 22.06 do 30.06.2018r. oraz od 21.08 do 31.08.2018r. 50 m na prawo i 50 m na lewo od wejścia nr 26, natomiast w okresie od 01.07 do 20.08.2018r. obejmujące 150 m na prawo i 150 m na lewo od wejścia nr 26. 

4) Kąpielisko morskie Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – obejmujące w okresie od 22.06 do 31.08.2018r. 25 m na lewo i 75 m na prawo od wejścia nr 41.

5) Kąpielisko morskie Molo Gdańsk Brzeźno – obejmujące w okresie od 22.06 do 30.06.2018r. 100 m na prawo w odległości 50 m od mola, w okresie od 01.07 do 20.08.2018r. 400 m na prawo w odległości 50 m od mola, natomiast w okresie od 21.08 do 31.08.2018r. 100 m na prawo w odległości 50 m od mola oraz 50 m na lewo i 50 m na prawo od wejścia nr 50.

6) Kąpielisko morskie Gdańsk Jelitkowo – obejmujące w okresie od 22.06 do 30.06.2018r. oraz 21.08 do 31.08.2018r. 50 m na lewo i 50 m na prawo od wejścia nr 73, natomiast w okresie od 01.07 do 20.08.2018r. 50 m na lewo i 150 m na prawo od wejścia nr 73.

7) Kąpielisko morskie Gdańsk Świbno – obejmujące w okresie od 22.06 do 31.08.2018r. 50 m na prawo i 50 m na lewo od wejścia nr 7.

8) Kąpielisko morskie Gdańsk Klipper Jelitkowo – obejmujące w okresie od 22.06 do 31.08.2018r. 100 m na prawo od wejścia  nr 64.