Wykaz kąpielisk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku w 2020r. będzie sprawował nadzór nad 8 kąpieliskami morskimi ustalonymi na podstawie Uchwały Nr XXII/563/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz  wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich  przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2020, których organizatorem jest Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29 (tel. 58 524-34-73).

Ustalony wykaz kąpielisk morskich:

1) Kąpielisko morskie Gdańsk Orle – obejmujące 100 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 11 tj. 50 m na prawo i 50 m na lewo od wejścia nr 11. Planowany termin otwarcia: 26.06 – 31.08.2020r.

2) Kąpielisko morskie Gdańsk Sobieszewo – obejmujące 100 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 16 tj.  100 m na lewo od wejścia nr 16. Planowany termin otwarcia: 26.06 – 31.08.2020r.

3) Kąpielisko morskie Gdańsk Stogi – obejmujące 300 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 26 tj. 150 m na prawo i 150 m na lewo od wejścia nr 26. Planowany termin otwarcia: 26.06 – 31.08.2020r.  Natomiast w okresie od 26.06 do 30.06.2020r. oraz od 24.08 do 31.08.2020r. obejmujące 100 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 26 tj. 50 m na prawo i 50 m na lewo od wejścia nr 26.

4) Kąpielisko morskie Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – obejmujące 100 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 41 tj. 25 m na lewo i 75 m na prawo od wejścia nr 41. Planowany termin otwarcia: 26.06 – 31.08.2020r.

5) Kąpielisko morskie Molo Gdańsk Brzeźno – obejmujące 400 m linii brzegowej od wejścia na plażę  nr 49 do 52 tj. 400 m na prawo od wejścia nr 52. Planowany termin otwarcia: 01.06. – 31.08.2020r. Natomiast w okresie od 01.06 do 30.06.2020r. obejmujące 100 m linii brzegowej tj. 100 m na prawo od wejścia nr 52. Ponadto w okresie od 24.08. do 31.08.2020r. obejmujące 200 m linii brzegowej tj. 100 m na prawo od wejścia nr 52 oraz po 50 m na lewo i prawo od wejścia nr 50.

6) Kąpielisko morskie Gdańsk Jelitkowo – obejmujące 200 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 72 tj. 150 m na lewo i 50 m na prawo od wejścia nr 72. Planowany termin otwarcia: 26.06 – 31.08.2020r. Natomiast w okresie od 26.06 do 30.06.2020r. oraz od 24.08 do 31.08.2020r. obejmujące 100 m linii brzegowej tj. od 150 m do 50 m na lewo od wejścia nr 72.

7) Kąpielisko morskie Gdańsk Świbno – obejmujące 100 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 7 tj. 50 m na prawo i 50 m na lewo od wejścia nr 7. Planowany termin otwarcia: 01.07 - 31.08.2020r.

8) Kąpielisko morskie Gdańsk Klipper Jelitkowo – obejmujące 100 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 64 tj. 100 m na prawo od wejścia  nr 64.  Planowany termin otwarcia: 01.07 - 31.08.2020r.