Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach z dnia 24.08.2020r.