PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/173/JP/2019

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 28.05.2019r.

 

 .

   

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia

ujmowanej i podawanej do sieci na terenie m. Gdańska za miesiąc kwiecień 2019

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska,  a w szczególności:

 • sprawozdania  z  badań  nr   PLC/2019/000149   z   dnia   05.2019r.  próbki   wody

nr 2019003839 pobranej w dniu 08.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62,

 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004382 pobranej w dniu 18.04.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004535 pobranej w dniu 23.04.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004002 pobranej w dniu 10.04.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019003708 pobranej w dniu 04.04.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004393 pobranej w dniu 18.04.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004634 pobranej w dniu 25.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004082 pobranej w dniu 11.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019003876 pobranej w dniu 08.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004341 pobranej w dniu 17.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004654 pobranej w dniu 25.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004509 pobranej w dniu 23.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pomieszczeniu socjalnym budynku administracyjnego „Oczyszczalni Ścieków Wschód” przy ul. Benzynowej 26,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004593 pobranej w dniu 24.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019003666 pobranej w dniu 03.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004291 pobranej w dniu 16.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019003747 pobranej w dniu 04.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałbińskiego 23,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004074 pobranej w dniu 11.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy
  Chodkiewicza 15,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004635 pobranej w dniu 25.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004381 pobranej w dniu 18.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004212 pobranej w dniu 15.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Kartuskiej 404,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody
  nr 2019004655 pobranej w dniu 25.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000159 z dnia 14.05.2019r. próbki wody
  nr 2019003666 pobranej w dniu 03.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3,

 

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

UZASADNIENIE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w związku z nadzorem sanitarnym nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, otrzymał sprawozdania  z przeprowadzonych badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne - Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Próbki wody do badań pobrano w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

Badania wykonywane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).                               

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych
w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

 

 

 


 1. Otrzymują:

  1. Prezydent Miasta Gdańska
   Nowe Ogrody 8 - 12, 80 - 803 Gdańsk – za pośrednictwem e-PUAP
   (z prośbą o poinformowanie mieszkańców)

  Do wiadomości:

  1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
   Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk
  2. Saur Neptun Gdańsk S. A.
   Wałowa 46, 80 - 858 Gdańsk
  3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
   Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański (za pośrednictwem e-PUAP)
  4. a/a
   JP