PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/221/VK/2019

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 16.07.2019r.

 

 .

   

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia

dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska za miesiąc czerwiec 2019

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  a w szczególności:

 • sprawozdania z badań nr 692/521/19 z dnia 10.06.2019 próbki wody pobranej
  w dniu 04.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni obiektu hotelarskiego RENUSZ przy ul. Nadwiślańskiej 56,
 • sprawozdania z badań nr 691/521/19 z dnia 10.06.2019 próbki wody pobranej
  w dniu 04.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb (aneks kuchenny) przy ul. Płońskiej 30,
 • sprawozdania z badań nr 690/521/19 z dnia 10.06.2019 próbki wody pobranej
  w dniu 04.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pomieszczeniu rozbioru ryb Hurtowni Ryb „BALT-RYB” przy ul. Boguckiego 83,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/0002010 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019007092 pobranej w dniu 25.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006930 pobranej w dniu 18.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006336 pobranej w dniu 04.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019007051 pobranej w dniu 24.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006965 pobranej w dniu 19.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006649 pobranej w dniu 12.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019007165 pobranej w dniu 26.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006401 pobranej w dniu 05.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006741 pobranej w dniu 13.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13,
 • sprawozdania z  badań  nr   PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006654 pobranej w dniu 12.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019007049 pobranej w dniu 24.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006883 pobranej w dniu 18.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019007166 pobranej w dniu 26.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019007090 pobranej w dniu 25.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019007091 pobranej w dniu 25.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006655 pobranej w dniu 12.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole im. Św. Jana de La Salle przy ul. Słowackiego 101,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006973 pobranej w dniu 19.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni „POLMED” przy ul. Startowej 1,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006534 pobranej w dniu 10.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019007050 pobranej w dniu 24.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006825 pobranej w dniu 17.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody
  nr 2019006335 pobranej w dniu 04.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20,

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewniania jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

 

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w związku z nadzorem sanitarnym nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, otrzymał sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne - Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku oraz sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Próbki wody do badań pobrano w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

Badania wykonywane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku oraz Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Dębinki 4, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).                               

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 Otrzymują:


1. www.psse.gda.pl
2. a/a

VK