PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/231/KD/19

 

 

 

Gdańsk, dnia 22.07.2019r.

 

.

   

 

 

 

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska
za I półrocze 2019 roku

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska
z Wodociągu Centralnego zasilanego z ujęć podziemnych: Czarny Dwór, Dolina Radości, Lipce, Zakoniczyn, Zaspa Wodna, Osowa, Smęgorzyno w Gdańsku, Nowe Sarnie Wzgórze i Bitwy pod Płowcami z Sopotu oraz ujęcia powierzchniowego w Straszynie i ujęcia drenażowego w Pręgowie w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności na podstawie:

 

 

 • sprawozdania z badań nr 86/521/19 z dnia 11.02.2019r. próbki wody pobranej w dniu 06.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na zapleczu Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 87/521/19 z dnia 11.02.2019r. próbki wody pobranej w dniu 02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 88/521/19 z dnia 11.02.2019r. próbki wody pobranej w dniu 06.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Olimpijczyk” przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 89/521/19 z dnia 11.02.2019r. próbki wody pobranej w dniu 06.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr 230/521/19 z dnia 19.03.2019r. próbki wody pobranej w dniu 12.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie męskiej przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 231/521/19 z dnia 19.03.2018r. próbki wody pobranej w dniu 19.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie Domu Handlowego „Jantar” przy ul. Politechnicznej 7 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 690/521/19 z dnia 10.06.2019 próbki wody pobranej w dniu 04.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pomieszczeniu rozbioru ryb Hurtowni Ryb „BALT-RYB” przy ul.Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 691/521/19 z dnia 10.06.2019 próbki wody pobranej w dniu 04.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb (aneks kuchenny) przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 692/521/19 z dnia 10.06.2019 próbki wody pobranej w dniu 04.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Hotelu RENUSZ przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000276 pobranej w dniu 08.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000526 pobranej w dniu 14.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000675 pobranej dnia 17.01.2019r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000822 pobranej dnia 22.01.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Baczyńskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000460 pobranej w dniu 11.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000793 pobranej w dniu 22.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000674 pobranej w dniu 17.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000216 pobranej w dniu 07.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000820 pobranej w dniu 22.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000387 pobranej w dniu 10.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000918 pobranej w dniu 24.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000067 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000821 pobranej w dniu 22.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w firmie BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000672 pobranej w dniu 17.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2018000761 pobranej dnia 21.01.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000392 pobranej w dniu 10.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000673 pobranej w dniu 17.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000298 pobranej w dniu 08.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000686 pobranej w dniu 17.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000477 pobranej w dniu 14.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000495 pobranej w dniu 14.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000391 pobranej w dniu 10.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodnie przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000345 pobranej w dniu 09.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000125 pobranej w dniu 03.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000068 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000293 pobranej w dniu 08.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000069 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000919 pobranej w dniu 24.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000069 z dnia 07.02.2019r. próbki wody nr 2019000875 pobranej w dniu 23.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000059 z dnia 06.02.2019r. próbki wody nr 2019000325 pobranej dnia 09.01.2019r. ze zbiornika wody Cyganka II przy Paganiniego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000059 z dnia 06.02.2019r. próbki wody nr 2019000322 pobranej dnia 09.01.2019r. ze zbiornika wody Góralska przy Góralskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000059 z dnia 06.02.2019r. próbki wody nr 2019000321 pobranej dnia 09.01.2019r. ze zbiornika wody Kiełpino przy Łagowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000059 z dnia 06.02.2019r. próbki wody nr 2019000324 pobranej dnia 09.01.2019r. ze zbiornika wody Migowo przy Myśliwskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000059 z dnia 06.02.2019r. próbki wody nr 2019000347 pobranej dnia 09.01.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000059 z dnia 06.02.2019r. próbki wody nr 2019000346 pobranej dnia 09.01.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000059 z dnia 06.02.2019r. próbki wody nr 2019000323 pobranej dnia 09.08.2018r. ze zbiornika wody Sobieski przy Smoluchowskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000059 z dnia 06.02.2019r. próbki wody nr 2019000329 pobranej dnia 09.01.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000059 z dnia 06.02.2019r. próbki wody nr 2019000328 pobranej dnia 09.01.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000061 z dnia 06.02.2019r. próbek wody nr 2019000452 i nr 2019000852 pobranych w dniach 11.01.2019r. i 23.01.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000061 z dnia 06.02.2019r. próbek wody nr 2019000451 i nr 2019000688 pobranych w dniach 11.01.2019r. i 17.01.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komorazewnętrzna) przy Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000058 z dnia 08.02.2019r. próbki wody nr 2019000110 pobranej w dniu 03.01.2019r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000058 z dnia 08.02.2019r. próbki wody nr 2019000043 pobranej dnia 02.01.2019r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000058 z dnia 08.02.2019r. próbki wody nr 2019000120 pobranej dnia 03.01.2019r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000058 z dnia 08.02.2019r. próbki wody nr 2019000215 pobranej dnia 07.01.2019r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000058 z dnia 08.02.2019r. próbki wody nr 2019000051 pobranej dnia 02.01.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa Wodna (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000058 z dnia 08.02.2019r. próbki wody nr 2019000494 pobranej dnia 14.01.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000058 z dnia 08.02.2019r. próbki wody nr 2019000501 pobranej dnia 14.01.2019r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000058 z dnia 08.02.2019r. próbki wody nr 2019000275 pobranej w dniu 08.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000076 z dnia 14.02.2019r. próbki wody nr 2019000527 pobranej w dniu 14.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019002024 pobranej w dniu 25.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001290 pobranej dnia 04.02.2019r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001871 pobranej dnia 20.02.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Baczyńskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001543 pobranej w dniu 11.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001554 pobranej w dniu 12.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001928 pobranej w dniu 21.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001916 pobranej w dniu 21.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001337 pobranej w dniu 05.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Architektonicznych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001869 pobranej w dniu 20.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001609 pobranej w dniu 13.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019002025 pobranej w dniu 25.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001864 pobranej w dniu 20.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000098 z dnia 08.03.2019r. próbek wody nr 2019002000 i nr 2019002022 pobranych w dniach 22.02.2019r. i 25.02.2019r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000098 z dnia 08.03.2019r. próbki wody nr 2019001306 pobranej dnia 05.02.2019r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000098 z dnia 08.03.2019r. próbek wody nr 2019002001 i nr 2019002023 pobranych w dniach 22.02.2019r. i 25.02.2019r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000098 z dnia 08.03.2019r. próbek wody nr 2019001381 i nr 2019001498 pobranych w dniach 06.02.2019r. i 08.02.2019r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000098 z dnia 08.03.2019r. próbki wody nr 2019001338 pobranej dnia 05.02.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa Wodna (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000098 z dnia 08.03.2019r. próbek wody nr 2019001541 i nr 2019001984 pobranych w dniach 11.02.2019r. i 22.02.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000098 z dnia 08.03.2019r. próbki wody nr 2019001542 pobranej dnia 11.02.2019r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000098 z dnia 08.03.2019r. próbki wody nr 2019001578 pobranej dnia 12.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pomieszczeniu socjalnym budynku administracyjnego „Oczyszczalni Ścieków Wschód” przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001870 pobranej dnia 20.02.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Olsztyńskiej 2 w Gdańsku
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001929 pobranej w dniu 21.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001555 pobranej w dniu 12.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001868 pobranej w dniu 20.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Handlowym „JANTAR” przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001796 pobranej w dniu 18.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Olimpijczyk” przy Porębskiego 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001457 pobranej w dniu 07.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019002027 pobranej w dniu 25.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001395 pobranej w dniu 06.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001628 pobranej w dniu 13.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001380 pobranej w dniu 06.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001627 pobranej w dniu 13.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019002026 pobranej w dniu 25.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000097 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001735 pobranej w dniu 15.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000097 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001999 pobranej w dniu 22.02.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000097 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019002095 pobranej w dniu 26.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000087 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001249 pobranej dnia 04.02.2019r. ze zbiornika wody Cyganka II przy Paganiniego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000087 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001251 pobranej dnia 04.02.2019r. ze zbiornika wody Góralska przy Góralskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000087 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001287 pobranej dnia 04.02.2019r. ze zbiornika wody Kiełpino przy Łagowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000087 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001252 pobranej dnia 04.02.2019r. ze zbiornika wody Migowo przy Myśliwskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000087 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001288 pobranej dnia 04.02.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000087 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001289 pobranej dnia 04.02.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000087 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001248 pobranej dnia 04.02.2019r. ze zbiornika wody Sobieski przy Smoluchowskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000087 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001291 pobranej dnia 04.02.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000087 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001292 pobranej dnia 04.02.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000094 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001371 pobranej dnia 06.02.2019r. ze zbiornika wody Góralska przy Góralskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000094 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001461 pobranej dnia 07.02.2019r. ze zbiornika wody Kiełpino przy Łagowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000094 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001694 i nr 2019001895 pobranych w dniach 14.02.2019r. i 20.02.2019r.ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003254 pobranej w dniu 25.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003128 pobranej w dniu 20.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019002868 pobranej dnia 14.03.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019002982 pobranej w dniu 18.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003195 pobranej w dniu 21.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019002745 pobranej w dniu 12.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019002355 pobranej w dniu 04.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003252 i nr 2019003424 pobranych w dniach 25.03.2019r. i 28.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003034 pobranej w dniu 19.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003130 pobranej w dniu 20.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,

Strona 1 - OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska za I półrocze 2019 roku