PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/266/DŁ/2019                                                                                                                                     

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 21.08.2019r.

 

 .

   

 

         Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia
       dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska
             za miesiąc lipiec 2019 roku

                                                                                                                     

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

 • sprawozdanie z badań nr 891/521/19 z dnia 15.07.2019r. próbki wody pobranej w dniu 09.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie dla osób niepełnosprawnych (parter) w Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku ,
 • sprawozdanie z badań nr 892/521/19 z dnia 15.07.2019r. próbki wody pobranej w dniu 07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie (parter)  w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia  przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 893/521/19 z dnia 15.07.2019r. próbki wody pobranej w dniu 09.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie (parter)  w Centrum Medycznym „POLMED” przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 894/521/19 z dnia 15.07.2019r. próbki wody pobranej w dniu 09.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie (przy recepcji) w Domu Studenckim Politechniki Gdańskiej nr 11, przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 895/521/19 z dnia 15.07.2019r. próbki wody pobranej w dniu 09.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie (w holu głównym) w Hotelu Novotel Gdańsk Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000243 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008367 pobranej w dniu 23.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000243 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008042 pobranej w dniu 16.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000243 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019007502 pobranej w dniu 03.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000243 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008478 pobranej w dniu 25.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000243 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019007571 pobranej w dniu 04.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Chałbińskiego 23,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000243 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019007861 pobranej w dniu 11.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000243 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019007570 pobranej w dniu 04.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000243 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008116 pobranej w dniu 17.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000243 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019007881 pobranej w dniu 11.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000243 z dnia 05.08.2019r.. próbki wody nr 2019007439 pobranej w dniu 02.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008317 pobranej w dniu 22.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody pobranej w dniu 08.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia  przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008452 pobranej w dniu 25.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008454 pobranej w dniu 25.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Otwartej 4,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008041 pobranej w dniu 16.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019007821 pobranej w dniu 10.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019007553 pobranej w dniu 04.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008111 pobranej w dniu 17.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008324 pobranej w dniu 22.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019007880 pobranej w dniu 11.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN  przy ul. Świętokrzyskiej 2,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000244 z dnia 05.08.2019r. próbki wody
  nr 2019007675 pobranej w dniu 08.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Warszawskiej 52,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000250 z dnia 20.08.2019r. próbki wody
  nr 2019008318 pobranej w dniu 22.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204,

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewniania jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w związku z prowadzonym  nadzorem sanitarnym nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, otrzymał sprawozdania  z przeprowadzonych badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne - Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku oraz sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Próbki wody do badań pobrano w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

Badania wykonywane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku oraz Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Dębinki 4, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).                               

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 Otrzymują:
1. www.psse.gda.pl
2. a/a DŁ