• sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003127 pobranej w dniu 20.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003251 pobranej w dniu 25.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003177 pobranej dnia 21.03.2019r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019002475 pobranej dnia 06.03.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Baczyńskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019002678 pobranej w dniu 11.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019002746 i nr 2019002943 pobranych w dniu 12.03.2019r. i 15.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003194 pobranej w dniu 21.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003178 pobranej w dniu 21.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019002981 pobranej w dniu 18.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003126 pobranej w dniu 20.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019002476 pobranej w dniu 06.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003047 pobranej w dniu 19.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu RENUSZ przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000120 z dnia 11.04.2019r. próbki wody nr 2019002851 pobranej w dniu 14.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000120 z dnia 11.04.2019r. próbki wody nr 2019002804 pobranej w dniu 13.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000120 z dnia 11.04.2019r. próbki wody nr 2019002805 pobranej w dniu 13.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000120 z dnia 11.04.2019r. próbki wody nr 2019002801 pobranej w dniu 13.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000120 z dnia 11.04.2019r. próbki wody nr 2019003289 pobranej w dniu 25.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000125 z dnia 10.04.2019r. próbki wody nr 2019002387 pobranej dnia 05.03.2019r. ze zbiornika wody Cyganka II przy Paganiniego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000125 z dnia 10.04.2019r. próbki wody nr 2019002386 pobranej dnia 05.03.2019r. ze zbiornika wody Góralska przy Góralskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000125 z dnia 10.04.2019r. próbki wody nr 2019002443 pobranej dnia 05.03.2019r. ze zbiornika wody Kiełpino przy Łagowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000125 z dnia 10.04.2019r. próbki wody nr: 2019002359, 2019002389 i 2019002631 pobranych w dniach: 04.03.2019r., 05.03.2019r. i 08.03.2019r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000125 z dnia 10.04.2019r. próbki wody nr 2019002444 pobranej dnia 05.03.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2018/000125 z dnia 10.04.2019r. próbki wody nr 2019002445 pobranej dnia 05.03.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000125 z dnia 10.04.2019r. próbki wody nr 2019002388 pobranej dnia 05.03.2019r. ze zbiornika wody Sobieski przy Smoluchowskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000125 z dnia 10.04.2019r. próbki wody nr 2019002421 pobranej dnia 05.03.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000125 z dnia 10.04.2019r. próbki wody nr 2019002420 pobranej dnia 05.03.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000111 z dnia 03.04.2019r. próbki wody nr 2019002819 i nr 2019003075 pobranych w dniach 13.03.2019r. i 19.03.2019r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy Czarny Dwór w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000111 z dnia 03.04.2019r. próbki wody nr 2019002895 pobranej dnia 14.03.2019r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000111 z dnia 03.04.2019r. próbki wody nr 2019002334 pobranej w dniu 04.03.2019r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000111 z dnia 03.04.2019r. próbki wody nr 2019003055 pobranej dnia 19.03.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa Wodna(woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000111 z dnia 03.04.2019r. próbki wody nr 2019002716 i nr 2019003097 pobranych w dniach 13.03.2019r. i 19.03.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000111 z dnia 03.04.2019r.próbki wody nr 2019002721 i nr 2019003035 pobranych w dniach 11.03.2019r. i 19.03.2019r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci) przy Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000111 z dnia 03.04.2019r. próbki wody nr 2019002744 pobranej w dniu 12.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 05.2019r. próbki wody nr 2019003839 pobranej w dniu 08.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004509 pobranej w dniu 23.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pomieszczeniu socjalnym budynku administracyjnego „Oczyszczalni Ścieków Wschód” przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004593 pobranej w dniu 24.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004475 pobranej dnia 23.04.2019r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004594 pobranej dnia 24.04.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Baczyńskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019003666 pobranej w dniu 03.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004291 pobranej w dniu 16.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019003747 pobranej w dniu 04.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004074 pobranej w dniu 11.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004635 pobranej w dniu 25.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004381 pobranej w dniu 18.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004212 pobranej w dniu 15.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000148 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004655 pobranej w dniu 25.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 05.2019r. próbki wody nr 2019003839 pobranej w dniu 08.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 05.2019r. próbki wody nr 2019004380 pobranej dnia 18.04.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004382 pobranej w dniu 18.04.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004535 pobranej w dniu 23.04.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004002 pobranej w dniu 10.04.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019003708 pobranej w dniu 04.04.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004393 pobranej w dniu 18.04.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004634 pobranej w dniu 25.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004082 pobranej w dniu 11.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019003876 pobranej w dniu 08.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004341 pobranej w dniu 17.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000149 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004654 pobranej w dniu 25.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000156 z dnia 14.05.2019r. próbki wody nr 2019003537 pobranej w dniu 01.04.2019r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000156 z dnia 14.05.2019r. próbki wody nr 2019003681 i nr 2019003866 pobranych w dniach 03.04.2019r. i 08.04.2019r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000156 z dnia 14.05.2019r. próbki wody nr 2019003881 pobranej dnia 08.04.2019r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000156 z dnia 14.05.2019r. próbki wody nr 2019003667 pobranej dnia 03.04.2019r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000156 z dnia 14.05.2019r. próbki wody nr 2019004214 pobranej dnia 15.04.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa Wodna(woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000156 z dnia 14.05.2019r. próbki wody nr 2019004343 pobranej dnia 17.04.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000156 z dnia 14.05.2019r. próbki wody nr 2019004656 pobranej dnia 25.04.2019r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000156 z dnia 14.05.2019r. próbki wody nr 2019003603 i nr 2019004114 pobranych w dniach 02.04.2019r. i 11.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy Benzynowej 26 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000159 z dnia 14.05.2019r. próbki wody nr 2019003666 pobranej w dniu 03.04.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000152 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004022 pobranej dnia 10.04.2019r. ze zbiornika wody Cyganka II przy Paganiniego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000152 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004008 pobranej dnia 10.04.2019r. ze zbiornika wody Góralska przy Góralskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000152 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019003999 pobranej dnia 10.04.2019r. ze zbiornika wody Kiełpino przy Łagowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000152 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004023 pobranej dnia 10.04.2019r. ze zbiornika wody Migowo przy Myśliwskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000152 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004001 pobranej dnia 10.04.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000152 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004000 pobranej dnia 10.04.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000152 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004024 pobranej dnia 10.04.2019r. ze zbiornika wody Sobieski przy Smoluchowskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000152 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004009 pobranej dnia 10.04.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000152 z dnia 13.05.2019r. próbki wody nr 2019004010 pobranej dnia 10.04.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005217 pobranej w dniu 09.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005967 pobranej dnia 27.05.2019r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005471 pobranej dnia 15.05.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Baczyńskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005419 pobranej w dniu 14.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005760 pobranej w dniu 21.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005985 pobranej w dniu 27.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005885 pobranej w dniu 23.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019006066 pobranej w dniu 29.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005884 pobranej w dniu 23.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019006016 pobranej w dniu 28.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu RENUSZ przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005826 pobranej w dniu 22.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 06.2019r. próbki wody nr 2019005537 pobranej w dniu 16.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005886 pobranej dnia 23.05.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 06.2019r. próbki wody nr 2019006068 pobranej w dniu 29.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005536 pobranej w dniu 16.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019006017 pobranej w dniu 28.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005416 pobranej w dniu 14.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w domu handlowym „JANTAR” przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005825 pobranej w dniu 22.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Olimpijczyk” przy Porębskiego 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019006067 pobranej w dniu 29.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005538 pobranej w dniu 16.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005216 pobranej w dniu 09.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005968 pobranej w dniu 27.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005824 pobranej w dniu 22.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005676 pobranej w dniu 20.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000183 z dnia 10.06.2019r. próbki wody nr 2019005677 i nr 2019005882 pobranych w dniach 20.05.2019r. i 23.05.2019r.z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000183 z dnia 10.06.2019r. próbki wody nr 2019006069 pobranej w dniu 29.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000170 z dnia 04.06.2019r. próbki wody nr 2019005043 pobranej dnia 07.05.2019r. ze zbiornika wody Cyganka II przy Paganiniego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000170 z dnia 04.06.2019r próbki wody nr 2019005045 pobranej dnia 07.05.2019r. ze zbiornika wody Góralska przy Góralskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000170 z dnia 04.06.2019r próbki wody nr 2019005105 pobranej dnia 07.05.2019r. ze zbiornika wody Kiełpino przy Łagowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000170 z dnia 04.06.2019r próbki wody nr 2019005046 pobranej w dniu 07.05.2019r. ze zbiornika wody Migowo przy Myśliwskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000170 z dnia 04.06.2019r próbki wody nr 2019005104 pobranej dnia 07.05.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000170 z dnia 04.06.2019r próbki wody nr 2019005103 pobranej dnia 07.05.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000170 z dnia 04.06.2019r próbki wody nr 2019005044 pobranej dnia 07.05.2019r. ze zbiornika wody Sobieski przy Smoluchowskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000170 z dnia 04.06.2019r próbek wody nr 2019005093 i nr 2019005230 pobranych w dniach 07.05.2019r. i 09.05.2019r.z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000170 z dnia 04.06.2019r. próbek wody nr 2019005094 i nr 2019005229 pobranych w dniach 07.05.2019r. i 09.05.2019r.z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000169 z dnia 04.06.2019r. próbki wody nr 2019002004941 pobranej w dniu 06.05.2019r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000169 z dnia 04.06.2019r. próbki wody nr 2019005164 pobranej dnia 08.05.2019r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000169 z dnia 04.06.2019r. próbki wody nr 2019005337 pobranej w dniu 13.05.2019r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000169 z dnia 04.06.2019r. próbki wody nr 2019005581 pobranej w dniu 16.05.2019r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000169 z dnia 04.06.2019r. próbki wody nr 2019004920 pobranej dnia 06.05.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa Wodna (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000169 z dnia 04.06.2019r. próbki wody nr 2019005808 pobranej w dniu 22.05.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000169 z dnia 04.06.2019r. próbki wody nr 2019005467 pobranej dnia 15.05.2019r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr nr PLC/2019/000169 z dnia 04.06.2019r próbki wody nr 2019005406 pobranej w dniu 14.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000209 z dnia 05.07.2019r próbek wody nr 2019006684 i nr 2019006836 pobranych w dniach 12.06.2019r. i 17.06.2019r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000209 z dnia 05.07.2019r. próbek wody nr: 2019006763, 2019006804 i 20196844 pobranych w dniach 13.06.2019r., 14.06.2019r. i 17.06.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000209 z dnia 05.07.2019r. próbek wody nr: 2019006762, 2019006803 i 2019006970 pobranych w dniach 13.06.2019r., 06.2019r. i 19.06.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr nr PLC/2019/000209 z dnia 05.07.2019r próbki wody nr 2019006904 pobranej w dniu 18.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000209 z dnia 05.07.2019r. próbki wody nr 2019007297 pobranej w dniu 28.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000209 z dnia 05.07.2019r. próbki wody nr 2019007443 pobranej w dniu 02.07.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000194 z dnia 02.07.2019r. próbki wody nr 2019006400 pobranej w dniu 05.06.2019r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000194 z dnia 02.07.2019r. próbki wody nr 2019006355 pobranej dnia 04.06.2019r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000194 z dnia 02.07.2019r. próbki wody nr 2019006662 pobranej dnia 12.06.2019r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000194 z dnia 02.07.2019r. próbki wody nr 2019006756 pobranej dnia 13.06.2019r. ze stacji uzdatniania wody Osowa wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000194 z dnia 02.07.2019r. próbki wody nr 2019006969 pobranej dnia 19.06.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa Wodna (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000194 z dnia 02.07.2019r. próbki wody nr 2019006824 pobranej dnia 17.06.2019r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000194 z dnia 02.07.2019r. próbki wody nr 2019006958 pobranej dnia 19.06.2019r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000194 z dnia 02.07.2019r. próbki wody nr 2019006589 pobranej w dniu 11.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019007092 pobranej w dniu 25.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006650 pobranej dnia 12.06.2019r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019007176 pobranej dnia 26.06.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006930 pobranej w dniu 18.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006336 pobranej w dniu 04.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019007051 pobranej w dniu 24.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006965 pobranej w dniu 19.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006649 pobranej w dniu 12.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i HandlowoUsługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019007165 pobranej w dniu 26.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006401 pobranej w dniu 05.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006741 pobranej w dniu 13.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000210 z dnia 07.2019r. próbki wodynr 2019006654 pobranej w dniu 12.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000205 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006612 pobranej dnia 11.06.2019r. ze zbiornika wody Cyganka II przy Paganiniego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000205 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006592 pobranej dnia 11.06.2019r. ze zbiornika wody Góralska przy Góralskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000205 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006611 pobranej dnia 11.06.2019r. ze zbiornika wody Kiełpino przy Łagowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000205 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006614 pobranej dnia 11.06.2019r. ze zbiornika wody Migowo przy Myśliwskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000205 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006615 pobranej dnia 11.06.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2018/000205 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006616 pobranej dnia 11.06.2019r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy Kampinoskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000205 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006613 pobranej dnia 11.06.2019r. ze zbiornika wody Sobieski przy Smoluchowskiego w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000205 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006591 pobranej dnia 11.06.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000205 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006590 pobranej dnia 11.06.2019r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006402 pobranej dnia 05.06.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019007049 pobranej w dniu 24.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006883 pobranej w dniu 18.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019007166 pobranej w dniu 26.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019007090 pobranej w dniu 25.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019007091 pobranej w dniu 25.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006655 pobranej w dniu 12.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole im. Św. Jana de La Salle przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006973 pobranej w dniu 19.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni „POLMED” przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006534 pobranej w dniu 10.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019007050 pobranej w dniu 24.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006825 pobranej w dniu 17.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000211 z dnia 03.07.2019r. próbki wody nr 2019006335 pobranej w dniu 04.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,

 

stwierdza:

 

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewniania jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

 

 

UZASADNIENIE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w związku z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, analizował sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne - Saur Neptun Gdańsk S.A.ul. Wałowa 46 w Gdańsku oraz sprawozdania z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej, w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Próbki wody do badań pobierano z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska z Wodociągu Centralnego zasilanego z ujęć podziemnych: Czarny Dwór, Dolina Radości, Lipce, Zakoniczyn, Zaspa Wodna, Osowa, Smęgorzyno w Gdańsku, Nowe Sarnie Wzgórze i Bitwy pod Płowcami z Sopotu oraz ujęcia powierzchniowego w Straszynie i ujęcia drenażowego w Pręgowie.

Badania wykonywane były w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego - Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku, natomiast w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Dębinki 4, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody spełniają wymagania określone w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 Otrzymują:
1.	Prezydent Miasta Gdańska 
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80 - 803 Gdańsk – za pośrednictwem e-PUAP 
(z prośbą o poinformowanie mieszkańców)
Do wiadomości:
1.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o. 
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk 
2.	Saur Neptun Gdańsk S. A. 
ul. Wałowa 46, 80 - 858 Gdańsk 
3.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański (za pośrednictwem e-PUAP)
4.	a/a
KD

Strona 1 - OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska za I półrocze 2019 roku