PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/335/JP/19

                                                                                                                                  

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 21.10.2019r.

 

 .

   

 

 

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia

dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska

 za miesiąc wrzesień 2019

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

 • sprawozdania z  badań  nr   1131/521/19   z   dnia   09.2019r.  próbki   wody pobranej w dniu 10.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej  w Szkole im. Św. Jana de La Salle  przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,
 • sprawozdania z  badań  nr   1132/521/19   z   dnia   09.2019r.  próbki   wody pobranej w dniu 10.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałbińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdania z  badań  nr   1133/521/19   z   dnia   09.2019r.  próbki   wody pobranej w dniu 10.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej  przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000312 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019011140 pobranej w dniu 25.09.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000312 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010256 pobranej w dniu 05.09.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000312 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010478 pobranej w dniu 10.09.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000312 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010921 pobranej w dniu 19.09.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałbińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000312 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010382 pobranej w dniu 09.09.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000312 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019011117 pobranej w dniu 24.09.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000312 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019011240 pobranej w dniu 26.09.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000312 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019011053 pobranej w dniu 23.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000312 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019011035 pobranej w dniu 23.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000312 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019011114 pobranej w dniu 24.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010522 pobranej w dniu 11.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019011118 pobranej w dniu 24.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010770 pobranej w dniu 17.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010591 pobranej w dniu 12.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010737 pobranej w dniu 17.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010590 pobranej w dniu 12.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym „Olimpijczyk” przy Porębskiego 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010695 pobranej w dniu 16.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019011141 pobranej w dniu 25.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010492 pobranej w dniu 11.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole im. Św. Jana de La Salle przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010652 pobranej w dniu 13.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole im. Św. Jana de La Salle przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000313 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019011174 pobranej w dniu 25.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000314 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010738 pobranej w dniu 17.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000314 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010163 pobranej w dniu 04.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000314 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010389 pobranej w dniu 09.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000314 z dnia 07.10.2019r. próbki wody nr 2019010390 pobranej w dniu 09.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000330 z dnia 18.10.2019r. próbki wody nr 2019010521 pobranej w dniu 11.09.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie damskiej (parter) CARGO przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsk,

 

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewniania jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

UZASADNIENIE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

           W ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych  i fizykochemicznych.

Badania wykonywane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku oraz Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia cyt. wyżej rozporządzeniu.                                              

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

         

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. psse.gda.pl
 2. a/a 

JP