PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/404/KD/2019

                                                                                                                                  

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 20.11.2019r.

 

 .

   

  

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia

dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska

za miesiąc październik 2019r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

 

 • sprawozdania z badań nr 1316/521/19 z dnia 07.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 02.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 1317/521/19 z dnia 07.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 02.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Technika NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 1318/521/19 z dnia 07.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 02.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000342 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012286 pobranej w dniu 23.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku CARGO przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000342 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012226 pobranej w dniu 22.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000342 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012276 pobranej w dniu 23.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000342 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012287 pobranej w dniu 23.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000342 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012223 pobranej w dniu 22.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000342 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012279 pobranej w dniu 23.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000342 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012277 pobranej w dniu 23.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000342 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012280 pobranej w dniu 23.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000343 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019011458 pobranej w dniu 02.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000343 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019011449 pobranej w dniu 02.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w  Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000343 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019011448 pobranej w dniu 02.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000343 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019011392 pobranej w dniu 01.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000343 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019011457 pobranej w dniu 02.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Technika NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000343 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019011466 pobranej w dniu 02.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000343 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019011427 pobranej w dniu 01.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000343 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019011425 pobranej w dniu 01.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000343 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019011391 pobranej w dniu 01.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000344 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012220 pobranej w dniu 22.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000344 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012222 pobranej w dniu 22.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000344 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012281 pobranej w dniu 23.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000344 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012227 pobranej w dniu 22.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000344 z dnia 06.11.2019r. próbki wody nr 2019012225 pobranej w dniu 22.10.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • raport z badań nr 1865-1/19 z dnia 25.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 22.10.2019r. na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • raport z badań nr 1865-2/19 z dnia 25.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 22.10.2019r. na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy |ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • raport z badań nr 1865-3/19 z dnia 25.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 22.10.2019r. na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • raport z badań nr 1865-5/19 z dnia 25.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 22.10.2019r. na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • raport z badań nr 1865-6/19 z dnia 25.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 22.10.2019r. na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
 • raport z badań nr 1865-10/19 z dnia 25.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 23.10.2019r. na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • raport z badań nr 1865-11/19 z dnia 25.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 23.10.2019r. na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • raport z badań nr 1865-12/19 z dnia 25.10.2019r. próbki wody pobranej w dniu 23.10.2019r. na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

 

UZASADNIENIE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

 W ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej wykonane były w Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Dębinki 4, a w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk oraz w laboratorium LOTOS Lab Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).                              

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

         

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. gda.pl
 2. a/a

KD