pdf  Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska za miesiąc marzec 2020r. (203 KB)