pdf   Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska za miesiąc kwiecień 2020r (201 KB) .