pdf  Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska za miesiąc maj 2020r. (168 KB)