pdf Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska za miesiąc czerwiec 2020r. (206 KB)