pdf Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska za I półrocze 2020r. (299 KB)