- Ministerstwo Zdrowia  

- Główny Inspektorat Sanitarny   

- WSSE w Gdańsku 

- NIZP-PZH  

- KOROUN