W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ, OD DNIA 09.03.2020r.  

KONSULTACJE I PRZYJĘCIA INTERESANTÓWODWOŁANE.

W CELU ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ I UZUPEŁNIEŃ DO SPRAW, BĘDĄCYCH W TOKU,  
NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SEKCJĄ ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO TELEFONICZNIE  
POD NUMER 58 320-08-45 LUB 58 320-08-47

 

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków 
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30