Wniosek powinien zawierać:

  • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)
  • powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)
  • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)
  • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)
  • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)

Miejsce składania wniosków:

  • Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:

  • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:

  • Sekretariat Sekcji 058 320 08 46
  • Kierownik Sekcji 058 320 08 45
  • Asystenci Sekcji 058 320 08 47