Akcje i festyny prozdrowotne

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku organizuje coroczne akcje, gdzie w przygotowanym punkcie informacyjnym prowadzona jest dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych oraz można uzyskać porady dotyczące zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia tytoniu, profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, zakażeń meningokokowych, grypy, gruźlicy, wszawicy, kleszczowego zapalenia mózgu, HIV/AIDS, innych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, szczepień, profilaktyki otyłości, wpływu dopalaczy na organizm i wielu innych tematów. Przeprowadzane są również pomiary ciśnienia tętniczego krwi. Organizowane są quizy o tematyce prozdrowotnej dla dzieci.

 

Ponadto Sekcja OZiPZ Gdańsk bierze udział w różnych dodatkowych akcjach, festynach czy piknikach: