Realizowane programy i akcje profilaktyczne

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku obecnie realizują następujące programy edukacyjne:

 

 

 • ,,Skąd się biorą programy ekologiczne?" - pilotażowy program edukacyjny. Realizacja w latach 2019-2020. Planowanie objęcie programem 12 przedszkoli na terenie miasta Gdańska.
 • "CzyściMY" - autorski program edukacyjny.Realizacja w latach 2019-2021. Planowane objęcie programem minimum 50% przedszkoli i szkół podstawowych klas I-III w Gdańsku.
 •  "Bieg po zdrowie" - krajowy program edukacyjny o tematyce antynikotynowej kierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Pierwsza edycja programu odbyła się w roku szkolnym 2016/2017.
 • "Dopalacze - nowe wyzwania" - autorski program edukacyjny. Realizowany w latach 2016 - 2018. Planowane jest objęcie programem minimum 50% szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Gdańsku.
 • "Znamię! Znam je?" - krajowy program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest zwiększenie świadomości na temat czerniaka - jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry.
 • "Podstępne WZW" - krajowy program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, dotyczący wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
 • "Czyste powietrze wokół nas" - program antynikotynowy o zasięgu krajowym, kierowany do dzieci w wieku 5 - 6 lat oraz do ich rodziców i nauczycieli, realizowany od 2009 roku.
 • "Trzymaj Formę!" - program edukacyjny o zasięgu krajowym, dotyczący zdrowego żywienia i aktywności fizycznej realizowany od 2006 roku w szkołach podstawowych.
 • "Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy" - program lokalny, kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowany w różnych formach od 2006 roku
 • "Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV" - ogólnopolski program, realizowany różnymi formami od 1993 roku, kierowany do ogółu społeczeństwa.
 • "Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu" - program o zasięgu krajowym, realizowany od 2008 roku, kierowany do ogółu społeczeństwa.
 • "WSZYstko, co musisz wiedzieć o wszawicy" - program edukacyjny o zasięgu lokalnym. Celem programu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy (pedikulozy) poprzez edukację dzieci i rodziców.
 • "ARS, czyli jak dbać o miłość?" - krajowy program edukacyjny realizowany w ramach projektu: "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy od roku szkolnego 2013/2014. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

Realizacja następujących programów zakończyła się:

 • "Nie pal przy mnie, proszę" - krajowy program antynikotynowy , kierowany do uczniów szkół podstawowych i ich rodziców, realizowany od roku szkolnego 2010/2011.
 • "Znajdź właściwe rozwiązanie" - krajowy program antynikotynowy, kierowany do uczniów szkół podstawowych, realizowany od roku szkolnego 2010/2011.

 

Ponadto w formie interwencji nieprogramowych (poradnictwo, dystrybucja materiałów) realizowana jest edukacja w zakresie grypy, gruźlicy, wszawicy, dopalaczy, zakażeń meningokokowych, zatruć grzybami, chorób odkleszczowych - zgodnie z bieżącymi potrzebami społeczeństwa.